Dagsvers  Victor  Estby

Nr 2/2018

Ada

Det är så mycket som du saknar, Ada,
på dagarna är tomheten total.
Du är förbrukad med din arbetsskada
och natten fylls av ropen efter Kal.

I vinter tystnade för gott hans svada
i Volvo Torslandas fabrikslokal
när han fick gå, uträknad som ett tal.
Och sedan på E6:ans autostrada

gick han från noll till hundra genom räcket
och föll ner och försvann i Göta älv.
Det händer att du fyller dina dagar

med promenader där på vintertäcket.
Och motorvägens viskningar beklagar
att du går här bortkastad tyst och själv.