Dagsvers  Victor  Estby

Nr 3/2018

Göteborgs Kex i Kungälv hotas av utflyttning till Lettland.

Svårsmält
Att vara sig själv är ett rån
och tvingar oss nog härifrån
till ett mer avlägset slättland.

För kan vi få mer av vår kaka,
så kommer vi inte tillbaka
från vad vi ser såsom rätt land.

Vi glömmer de alla som knäcks
som arbetat fram dessa kex
vi nu vill ta till ett lätt land.