Dagsvers  Victor  Estby

Nr 5/2018

Inför valet har Svenskt Näringsliv uppmanat sina arbetsgivar-organisationer att säga nej till politik på jobbet. Livsmedels-företagen har skickat ut ett cirkulär med riktlinjer om att politiska tal bara bör tillåtas utanför arbetstid och bara om
intresserade behöver lyssna. Livs har svarat med ett eget cirkulär där man slår fast att det är fackföreningens grund-
läggande uppgift att diskutera villkoren på jobbet, arbets-
marknaden och i samhället.

Till den underkuvade
För överheten, som du går och bär på,
är ordning att du kånkar på dess byst
och gör det oansenligt, utan knyst.
Allt annat förorsakar att du tär på
dess bild av orättfärdigt gap och skrik
när du vill höja platsen som du är på.
För överhet betyder politik
ett hot om att du slutar vara tyst.