DAGSVERS: Victor Estby

Nr 6/2018

Migration har länge ansetts vara den viktigaste valfrågan.

Bildningssång till varje verkligt
demokratiskt riksdagsparti inför valet

Se spegeln där din blick är blek och rensad,
en smalnad bild, du gör dig mest begränsad.
En spegelbild som falnar och lär skrämma,
som visar den du blivit in i märgen:
en spökgestalt som börjat tappa färgen,
ett skal som låtit ondskan få bestämma.