En viktig bok om dagens arbetsmarknad

Med stöd av Handels har Jenny Wrangborg, poet och butiksanställd, satt samman en antologi där journalister, fackliga företrädare och vanliga handelsanställda berättar om arbetsvillkoren.
Titeln är talande: Lösa förbindelser – om kampen för fasta förhållanden i handeln, för att den inte bara berättar om den otrygghet som råder där bemanningsföretag sätter tonen, utan för att den också visar att det går att göra motstånd. Enligt Wrangborg är det också en av poängerna. Boken visar att om man har en stark fackklubb så har man större möjlighet att värja sig mot försämringar.
Boken innehåller berättelser från arbetsplatser som är chockerande otrygga. Butiker där man bara har 2,75 fasta timmar i veckan och måste jaga varje timme utöver det, från lager där man måste rapportera varje avklarat arbetsmoment i ett headset, från affärer där ensamarbete skapar rädsla och om hur Arbetsförmedlingens olika subventioner gör att ordinarie arbetskraft konkurreras ut av instegsjobb.

Men också berättelser om arbetsplatser där det fungerar bättre, om facklig styrka i Ullared eller hur klubben på Dagab kämpar för att övervakningssystemen inte ska missbrukas.
En del av texterna är reportage där en journalist har pratat med en fackordförande och en chef eller ägare. De når i allmänhet inte lika långt som när de handelsanställda skrivit. Vilket inte är så konstigt. Intervjuer kan svårligen ersätta den levda erfarenheten, men det säger också att det är viktigare än någonsin att få arbetare att skriva själva. ”Kassadrottningen” Erika Petersson bidrar både med illustrationer och en väldigt levande artikel som handlar om en kund som utsätter henne för sexuella trakasserier.
David Eklind Kloos avslutande artikel är en av antologins höjdpunkter. Han är politisk samordnare på Handels och han efterlyser en uppdatering av de fackliga strategierna och betonar att ”Ingenting kan skydda arbetstagarna lika bra som den kollektiva förmågan att vägra arbeta under oacceptabla förhållanden.”
Den fackligt aktiva lagerarbetaren Josefin Sand lyfter frågan om förbud mot bemanningsföretag. Låter det orimligt?
”Kanske lika orimligt som en del tidigare såg på frågor som allmän rösträtt, åttatimmars arbetsdag, fem veckors semester och så vidare. Det var omöjligheter tills vi blev tillräckligt många och välorganiserade för att se till att det var möjligt att lagstifta om det. Vi måste lita på den styrkan, annars kommer vi även fortsättningsvis ha ett A- och ett B-lag på våra arbetsplatser.”

Lösa förbindelser är en viktig bok som speglar dagens arbetsmarknad. Den visar hur en arbetsmarknad som inte bara drabbar den ”flexibla” delen av arbetarklassen utan också driver upp tempot och osäkrar villkoren för alla andra.
Redaktör: Jenny Wrangborg, Lösa förbindelser, Leopard Förlag, 2017
Henrik Johansson