Hoppet står till att Socialdemokraterna hittar hem

Nr 6/2018

Populism. Titeln, Populistiska manifestet, gör skäl för namnet. Det är verkligen ett manifest som i 151 slagkraftiga avsnitt tar upp populismen, den till höger och den till vänster. Högerpopulismen får mest utrymme, men istället för att regelmässigt kalla dess anhängare för korkade och obildade rasister, försöker man ge svar på varför rörelsen haft sådana exempellösa framgångar under de senaste årtiondena: I Sverige (SD), i Norge där Fremskrittspartiet sitter
i regeringen, i Danmark, i Frankrike, i Ungern, i USA, Donald Trump, för att ge några exempel.
Svaret ligger i slår författarna fast, att all populism bygger på reellt existerande motsättningar och ökande klyftor mellan folket och eliten som i sin tur beror på vänsterns, i första hand socialdemokratins kapitulation inför marknadsliberalismens härjningar.
Arbetarrörelsen talar knappast längre om kapitalismens profitbegär med privatiseringar och utförsäljningar, inte heller om den grundläggande motsättningen mellan arbete och kapital. Det har lämnat fältet fritt för högerpopulismen att utse sina falska syndabockar till de problem som en alltmer rovgirig kapitalism har skapat: ”invandrarna”, ”media-vänstern”, ”kulturmarxisterna”.
Jag citerar: ”Socialdemokratins tillbakagång i arbetarkollektivet motsvarar i dag i princip Sverigedemokraternas framgång i samma kollektiv”.

Ser det då bara mörkt ut? Utanför Sveriges gränser finner författarna hoppfulla tecken på vänsterpopulister som vunnit anmärkningsvärda framgångar. En sådan är ledaren för engelska Labour, Jeremy Corbyn, som med sin socialistiska retorik lyckats entusiasmera ett stort antal människor och sånär blir premiärminister. En annan återfinns i kapitalismens kärnland, USA, nämligen Bernie Sanders som gick till val som demokratisk socialist och var nära att bli Demokraternas presidentkandidat.
Och i Sverige då? Ja, det lilla hopp som finns står, tycks författarna mena, trots allt till Socialdemokraterna, förutsatt att partiet hittar tillbaka till sina rötter och åter blir ett radikalt reformparti.
Avslutningsvis, Göran Greider och Åsa Linderborg har skrivit en viktig och tänkvärd bok. Läs och begrunda!
Hans Falk
Göran Greider och Åsa Linderborg, Populistiska manifestet, Natur & Kultur, 2018.