Mer eller mindre okända kvinnor träder fram

Nr 5/2017

Lina Thomsgård (red.), En annan historia, Volante 2017.
Vem är samtidens bästa tennisspelare? Roger Federer med fem Wimbledon-segrar skulle väl de flesta svara. Fel! Serena Williams överträffar honom då hon vunnit Wimbledon sju gånger. Tidernas främste genom då? Björn Borg förstås med sina fem raka Wimbledon-triumfer. Fel igen! Hon hette Suzanne Lenglen och tog hem Wimbledon åtta gånger. Hennes existens var helt förborgad för mig innan jag läste den här förtjänstfulla boken där femtioen mer eller mindre okända kvinnor träder fram ur skuggorna.

Att så många betydande kvinnor är bortglömda, förminskade eller bortträngda är förvisso sorgligt och upprörande. Men kanske ändå inte konstigt. För som Linda Thomsgård påpekar i förordet så upptar män 87 procent av alla personer som nämns i de fyra vanligaste historieböckerna och mänskligheten beskrivs som om 5 till 30 procent utgörs av kvinnor.

Här porträtteras betydande och märkvärdiga kvinnor, från 9 000 före Kristus till 1963. Och att kvinnor verkligen gjort betydande insatser inom vetenskapen, denna ”manliga” gren, framgår här med alla önskvärd tydlighet. En är universalgeniet Hildegard av Bingen (1098-1179) som gjorde banbrytande insatser inom bland annat musiken, litteraturen och läkekonsten och också var världens troligen första sexualupplysare. En annan är matematiksnillet Ada Lovelace (1815-1852) som skapade världens första dataprogram. Ytterligare en är Joan Clarke (1917-1996) som på ett avgörande sätt bidrog till att knäcka den hemliga tyska Enigma-koden, vilket anses ha förkortat det andra världskriget med två år.
Också inom konsten, litteraturen och musiken finns många viktiga kvinnor, vars verk ofta har nedvärderats eller rent av förtigits. Konstnären Artemisia Gentileschi (1593-1653) borde rimligen nämnas i jämnhöjd med andra mästare som Michelangelo och Rubens. Och proletärförfattaren Moa Martinsson har ännu inte fått sin rättmätiga plats bland den svenska litteraturens riktigt stora.

Vi får också möta kvinnliga arbetarrörelsepionjärer som Anna Sterky (1856-1939), frihetskämpar som Harriet Tubman (1822-1913) och världens första poet Sapfo (cirka 630 f.kr-cirka 670 f.kr) och många, många andra.
Hans Falk