Roligt för unga om folklig slughet mot kungens krig

Kalle Holmqvist, Tjockskallarnas uppror, Murbruk förlag 2017.
”Jon gick ofta runt och tänkte för sig själv, men det var det ju många som gjorde i Uggledalen, både gubbar och kärringar och ungfolk. Det var därför dom kallades tjockskallar, för att dom hade så mycket tankar i huvudet.”
Tjockskallarnas uppror är en skojfrisk historielektion som riktar sig till 9-13-åringar. Med andra ord lika gamla eller något yngre än huvudpersonen Jon. Det är 1600-tal och dags för ännu ett krig mot danskarna. Boken börjar med att en ny präst kommer till byn. Hans tankar om att folket ska lyda honom, Gud och kungen krockar på ett humoristiskt sätt med Uggledalningarnas egensinne. De har nämligen inte alls någon lust att åka till Danmark för att döda och dödas och bönderna använder list för att slippa.
Historikern Kalle Holmqvist har förankrat den här påhittade historien väl i faktiska händelser och motsättningar mellan överhet och fattigfolk. Och får också med frågan om hur egensinnig man får vara: vad tycker egentligen Jons pappa om att sonen inte vill ta över gården?
Henrik Johansson