Spanska inbördeskriget – en källa att ösa ur i litteraturen

Nr 12/2017

Spanska inbördeskriget betraktas som en prolog till andra världskriget. En förövning där tyska och italienska styrkor mötte ett splittrat motstånd från internationella styrkor. Ungefär en halv miljon människor fick sätta livet till, det tog generationer innan såren efter kriget läktes.
De spanska krigsåren, då idealism och förhoppningar om framtiden krossades av en militär övermakt, är än idag en källa att ösa ur i världslitteraturen.
Unga svenskar som frivilligt reste till Spanien hade fostrats politiskt i radikala kretsar. De var beredda att ge sina liv för en ny och bättre värld, flera av dem offrade livet i striderna. Deras öden har skildrats i faktaskrifter och skönlitteratur.

Med romanen Solidärer har Anna Jörgensdotter skrivit sin version av inbördeskriget och trettiotalet. Hon låter striderna i Spanien kontrastera mot det som sker i hemstaden Gävle, ett grepp som skänker närhet och ger romanen trovärdighet, hon är väl medveten om att läsarens igenkänningsfaktor är hög.
Hos den unge syndikalisten – född samma dag som förre stadsbon Joe Hill avrättades, den 19 september 1915 – som sliter i Gävles hamn väcks tanken, precis som hos andra unga män, att göra en insats för en bättre värld. Ovetande om att fästmön från Makaronifabriken bär hans barn lämnar han henne och stan, ansluter sig till de frivilliga och reser till Spanien. Det ger Jörgensdotters roman dubbelt perspektiv. Om hon gått djupare i arbetarlitteraturens realistiska fåra kunde romanen ha varit skriven i den tid som skildras. Nu föredrar hon att vara mer subtil, berättar med stort mått av frihet gentemot det historiska förloppet, prövar om solidariteten bär och vårdar Joe Hills minne som agitator och stadsbo.

Jörgensdotter tillhör förnyarna bland arbetarförfattarna som vuxit fram de senaste åren. Hon vet var arbetarlitteraturen har sina rötter och kan använda sina erfarenheter för att skapa ett idiom som bär i vår tid.
Hennes romankonst är inte den mest lätttillgängliga, en läsovan har möjligheter att gå vilse. Men den som läser varsamt och är beredd att möta ett författarskap som kan göra något nytt av ett så väl genomtröskat ämne som spanska inbördeskriget, kan räkna med att möta en intressant berättare.
Håkan Boström
Anna Jörgensdotter, Solidärer, Bonniers 2017