Unga kvinnor skriver om flykt och kärlek

Nr 10/2017

Victor Estby (redaktör), Nya Röster, Dalslands Litteraturförening, 2017.
”Jag bevittnade en massaker. Det skedde vid krigets början. Mer än sjuhundra människor dödades på en enda dag: barn, män, kvinnor, pojkar, flickor och gamla. Militärer och säkerhetsmän kom till staden och högg ihjäl och skar halsarna av invånarna med knivar.” Maria Salems Doften från det stora jasminträdet är en av de texter i antologin Nya röster som berör mig allra mest. Hon och flera av de andra skriver om kriget i Syrien och flykten till Sverige, med allt vad det innebär av saknad och livsfarliga färder i smugglarnas båtar.
De åtta unga kvinnor som skrivit har samtliga varit i Sverige mindre än tre år och för ett år sedan hade ingen av dem skrivit en litterär text på svenska. Det är imponerande. Under Victor Estbys ledningar har de läst och skrivit, enbart på svenska. Men texterna handlar inte bara om flykt eller att komma till ett nytt land. Det är bra. Det hade reducerat kvinnorna till att vara enbart flyktingar. Flera av novellerna kan snarare klassas som romantik.
Henrik Johansson