Armar uppåt sträck!

Nr 2/2017

Strax efter nyår brukar träningsanläggningarna bli fullbelagda. Många är vi som avlägger ett nyårslöfte om att träna mer. Sedan när våren och grönskan kommer så känns andra saker viktigare än att svettas inomhus på gym.
Men är det något som de flesta är överens om så är det att motion har en positiv betydelse för hälsan. Det kan vara i form av promenader, cykla, jogga, simma, gympa eller kanske lyfta skrot. Det finns många anledningar till varför man väljer att hålla igång. Att det är bra för hälsan är en viktig morot, det kan även vara att få ordning på kilona och det kan också vara att bli starkare rent fysiskt och psykiskt.

Det handlar alltså om friskvård, det vill säga motsatsen till sjukvård. Det finns oändligt mycket som går att göra på detta område. Inte minst kan arbetsgivaren tjäna på offensiva satsningar. Arbetsgivaren har ett ansvar för de anställdas hälsa på jobbet. Ett sätt att ta detta ansvar är att på olika sätt bidra till motion. Friskvårdsbidrag borde vara ett givet bidrag. Detsamma gäller träningsmöjligheter på arbetsplatsen om denna är tillräckligt stor.
Barilla i Filipstad tillhör de goda exemplen. Arbetsgivaren strävar efter att på alla möjliga sätt uppmuntra de anställda att motionera. På knäckebrödsfabriken finns en gigantisk motionsanläggning inrymd i ett tidigare brödlager som de anställda har fri tillgång till. Här finns stora möjligheter att utöva olika sporter, även mer ovanliga som beachboll, se reportaget på sid 12. Varken arbetarna eller tjänstemännen fick dock träna på arbetstid på Barilla. Det tillåter inte produktionen, förklarade fabrikschefen mycket bestämt.
Det är synd att denna spärr finns kvar, för det borde gå att lösa. Friskvård på arbetstid är en investering som lönar sig på sikt också för arbetsgivaren. Om det gick att använda en liten del av arbetstiden till träning skulle det med all säkerhet leda till att fler tog chansen och det skulle i sin tur leda till färre sjukskrivningar och lägre kostnader för rehabilitering. Med andra ord en vinn-vinn-situation.
Träning på arbetstid kan vara den där extra puffen man behöver för att komma igång. Ett allt ovanligare inslag är pausgympa i produktion för att förebygga arbetsskador. Det har varit uppskattat men tillhör tyvärr inte längre vanligheterna. Tyvärr är det nog också så att tjänstemän har större möjligheter än vad arbetare har att träna på arbetstid. Det är inte rättvist.
Hur som helst, avgörande är att motionen känns meningsfull men också lustfylld. Motivation är också viktig. Här spelar företagshälsovårdens insatser stor roll. Tyvärr kopplas den ofta in i efterhand, när skador uppstått och sjukgymnastik är nödvändigt. Men det går att jobba mer preventivt och stärka kroppen genom träning.