Bygg Nordens bästa kexfabrik!

Nr 3/2018

Under flera års tid har produktionen av kända svenska varumärken flyttats ut från Sverige. Bekanta exempel är Slotts senap som numera produceras i Polen. Läkerols halstabletter som tillverkas i Slovakien och Findus ärtor som flyttades till Tyskland.
Det senaste dråpslaget är den föreslagna flytten av Göteborgs Kex till Lettland. Ägaren Orkla Confectionery & Snacks vill bygga en ny fabrik i Riga och koncentrera all kexproduktion dit. Det blir lite en paradox att ett varumärke som är så starkt förknippat med en svensk stad ska produceras i ett annat land, för det lär ju inte stå Rigas Kex på paketen.
På fabriken i Kungälv arbetar idag 350 anställda varav 250 är medlemmar i Livs. Det är en fabrik som legat i Kungälv sedan 1888 och som marknadsför sig som ”Hela Sveriges kexfabrik” och har en 50-procentig andel av den svenska marknaden. Den borde egentligen heta hela Nordens kexfabrik då här även tillverkas kex för den norska och finska marknaden.

Produktionen är trångbodd. Det går inte att bygga ut den befintliga fabriken i Kungälv, enligt ägaren Orkla. En ny fabrik måste därför byggas, men valet av plats landade inte i Kungälv utan i Riga. Varför? Ja, något bra svar har hittills inte getts. Enligt Orklas pressmeddelande finns kexproduktion och kompetens i Riga som man ska vidareutveckla. Men varför inte ta hand om den tillverkning och det kunnande som finns i Kungälv? Som odiskutabelt är mycket större, eftersom produktionen i Sverige är mycket större och mer avancerad.
Det är svårt att förstå varför Orkla inte vill satsa på den personal och produktion som finns i Kungälv. Det har därför spekulerats en hel del. Lettland är känt för låga löner. Det är billigt att bygga en ny fabrik och billigt att bemanna den. Den fackliga organisationsgraden är låg. Det kan finnas EU-bidrag med i bilden även om Orkla har deklarerat att det inte ska finnas med i själva beslutsunderlaget.

Varför inte tänka mer långsiktigt. Varför inte bygga en toppmodern fabrik och satsa på en teknisk avancerad produktion? Tänk att kunna stoltsera med en riktigt bra arbetsmiljö. I Göteborg med omnejd finns de bästa förutsättningarna att lyckas med detta. Det är förmodligen anledningen till att Orkla redan nu deklarerat att produktutvecklingen ska ligga kvar i Sverige.
Orkla verkar inte förstå betydelsen av den kunskap som samlats på kexfabriken i Kungälv, alla arbetare som lagt ner sin själ i att tillverka de välkända produkterna och bygga upp varumärket. Det är flera generationers arbete som Orkla väljer att blunda inför, om de genomför sin plan.
Arbetarna vid fabriken kämpar nu för att rädda kvar produktionen. De samlar namn och protesterar mot flyttplanerna. Det handlar om deras livsverk som de slår vakt om.

Det är ovanligt att flyttplaner och nedläggningsplaner kommer på skam. Men i Orklas fall har det hänt åtminstone två gånger vilket vi berättar om i Mål & Medel. Orklas chipsfabrik på Åland räddades kvar. Det gjorde även den norska ketchupen Idun som inte flyttades till Orklas fabrik i Fågelmara. Det går med andra ord att ändra inriktningsbeslut. Det gäller bara att få gehör för de starka argumenten. Att företagsledningen vågar tänka om. Det borde vara möjligt att bygga Nordens modernaste kexfabrik där den alltid har legat och där kompetensen finns, alltså i Kungälv.