Ett stort steg mot jämställdhet

Nr 5/2017

Varje kongress präglas av speciella frågor. Kongressen i Umeå 2009 sade ja till en stor organisationsförändring som blev Nya Livs och den i Linköping 2013 slog med kraft fast att Livs skulle vara kvar som eget förbund.
Denna gång i Malmö är det valet av en kvinna till förbundsordförande, Eva Guovelin, som kommer att bli det minnesvärda. Men inte bara det, för när det tas ett stort steg mot ökad jämställdhet mellan män och kvinnor, ja då kommer förväntningar på nya steg på fler områden, som synen på alla människors lika värde och lika rätt.
Och dessa steg togs också av kongressen. Det formuleras så bra i uttalandet att jag helt enkelt citerar första stycket: ”Alla människor är lika mycket värda oavsett sexuell läggning, könsidentitet och tillhörighet. Alla ska ha den självklara rätten att älska vem man vill och vara sig själv.”
Kan det sägas bättre? Kongressombudens engagemang och stora hjärta kommer att vara det som denna kongress blir ihågkommen för. Ombuden gjorde genomgående så kloka inlägg. Kvinnorna tog plats på ett helt annat sätt än tidigare. De var aktiva i talarstolen, bidrog med sina erfarenheter och fick på så sätt gehör för frågor som annars inte skulle fått kongressens stöd. Även ungdomarna imponerade genom att fortsätta att slåss för det som de ansåg viktigt – ungdomssatsningen.
Sammantaget resulterade detta i en mycket god stämning som präglades av varma applåder, glada tillrop, många kramar men också en hel del tårar bland både talare och de som lyssnade som stundtals blev djupt berörda av de ämnen som avhandlades.

Något stort har helt klart hänt och det känns väldigt bra. En förklaring är att förbundet i grunden blivit mer jämställt. På kongressen i Malmö var 32 procent kvinnor mot 26 procent 2013. Det här tror jag har lett till en mer tillåtande och öppnare atmosfär och det bådar gott för framtiden.
Överhuvudtaget finns idag kvinnor representerade på alla nivåer, såväl lokalt, regionalt som centralt. Fler kvinnor är idag klubbordförande, fler är regionalt förtroendevalda och fler kvinnor än någonsin ingick i årets förhandlingsdelegation.
På kongressen i Malmö skrevs historia inte bara när Eva Guovelin valdes till förbundsordförande utan också när Solweig Larsson valdes till tredje ordförande, för det är första gången som det sitter två kvinnor i arbetsutskottet. Historia skrevs också när Sandra Källström från HK Scan i Kristianstad valdes till förbundsrevisor.

Avgående ordförande Hans-Olof Nilsson har all anledning att känna sig stolt över det förbund som han nu lämnar över till en ny ledning. När han tog över 2005 som förbundsordförande så kallade han sig både socialist och feminist. Det förpliktigade.
Kongressen beslöt samtidigt att Livs som första fackförbund skulle skriva in feminism i portalparagrafen. Hans-Olof Nilsson slog fast att det var en rättvisefråga. Det fanns ingen anledning till att kvinnor skulle ha sämre villkor bara för att de var kvinnor. Han talade också om att det behövdes en speciell satsning på kvinnor. Året efter, 2006, drog Livs Tjejsatsning igång och den kommer att fortsätta, det har den här kongressen beslutat. Att skriva in feminism i stadgarna kanske ändå hade betydelse, för det har skett stora förändringar under de tolv år som gått.
Men mycket återstår att göra, som att komma tillrätta med könssegregerade arbetsplatser och omotiverade löneskillnader. Men helt klart är det efter denna kongress möjligt!