Fortfarande diskrimineras kvinnor!

Nr 9/2017

Det är vanligt att kvinnor i hennes ålder drabbas av den typen av besvär (smärta i axlarna) lydde motiveringen när Elisabeth Oskarsson fick avslag på sin begäran om ersättning från Afa Försäkring. Om hennes kamp för att få sin arbetsskada godkänd berättar vi i detta nummer av Mål & Medel. Hon är inte ensam om att kämpa för att få ersättning. Det är många kvinnor som delar hennes öde. Helt klart har det varit svårare för kvinnor än för män att få sina arbetsskador erkända. Det handlar både om att få ersättning för arbetsskada från Afa Försäkring och att få rätt till livränta.
När det gäller Afa Försäkring så gjorde Kommunalarbetaren och Dagens Arbete en uppmärksammad och prisbelönt granskning förra året. Tidningarna ledde i bevis hur Afa Försäkring blivit en jätte som betalar tillbaka miljarder till arbetsgivarna samtidigt som få utslitna får del av pengarna. En bidragande orsak var att den sjuke först måste få rätt hos Försäkringskassan vilket försvårats av att statens försäkringar försämrats flera gånger. Det har i sin tur lett till att fackens och arbetsgivarnas försäkring också försämrats. Allra tuffast var det för anställda i kvinnodominerade yrken.

Elisabeth Oskarsson talade på Livs kongress i maj för en motion som gick ut på att Livs ska verka för en översyn av försäkringsvillkor gällande Afa så att det tydligt framgår vad som krävs för att få ersättning, till exempel omedelbar läkarundersökning samt att utlåtande och bedömningar ska vara könsneutrala. Det blev bifall till motionen och det är ett viktigt krav som förbundet nu kommer att driva. Män och kvinnor ska givetvis behandlas lika när de drabbas av arbetsskada. Som det är idag blir kvinnor fortfarande diskriminerade.
Mål & Medel har under årens lopp uppmärksammat hur kvinnor fått avslag på begäran om livränta, ofta med hänvisning till att sjukdomen som drabbat dem har orsakats av annat än arbetet. Obegripligt ofta har det känts som att kvinnor fått avslag för att de är kvinnor.
Som i fallet med Yvonne som vi skrev om för drygt tio år sedan. Hon hade fyllt 57 år och hade jobbat i 40 år i framför allt paketeringen. Arbetet hon utfört hade varit monotont och tungt. Hon hade visserligen fått rätt till ersättning från Afa men när det kom till livränta var det stopp. LO-TCO Rättsskydd drev hennes ärende ända upp i kammarrätten utan att få gehör. Hon var mycket besviken men också förvånad. Hennes slutsats var att hon fått nej för att hon var kvinna. Talande var att hennes man som jobbat som styckare på samma arbetsplats beviljats livränta av Försäkringskassan utan problem.
Tyvärr forskas det inte tillräckligt på hur arbetsmiljön påverkar kvinnors hälsa och välbefinnande. Det är säkerligen en bidragande orsak till att kvinnor beviljas arbetsskadeersättning i lägre utsträckning än män.

I april presenterade regeringens särskilda utredare ”Samlad kunskap – stärkt handläggning” (SOU 2017:25). Uppdraget var att se över försäkringen vid arbetsskada. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att få skador godkända som arbetsskada. Att så inte är fallet är uppenbart. Helt klart behövs en rad åtgärder. Satsning på forskning och bättre kunskap om kvinnors arbetsmiljöer och kvinnors arbetssjukdomar som föreslås är en nödvändig början.