Sluta hindra skyddsombuden

Nr 11/2016

Skyddsombudens dag firas den 26 oktober, en dag då de borde bjudas på tårta. Men att döma av LO:s nya rapport ”Trakasserier av skyddsombud” är det långt till tårtkalas.
Sex procent av skyddsombuden har blivit hotade eller utsatts för våld, tolv procent har trakasserats och hela 32 procent har hindrats i sitt uppdrag de senaste tolv månaderna.
Det framkommer av en enkät som mejlats ut i maj till samtliga 59 492 skyddsombud i LO:s 14 medlemsförbund.
Tittar man på hur de 1 479 skyddsombud som är organiserade i Livs svarat så har nästan fyra procent hotats eller utsatts för våld och tio procent trakasserats, vilket givetvis är allvarligt.
Men kanske mest upprörande i Livs fall är att hela 43 procent av skyddsombuden har hindrats i sitt uppdrag. Det handlar om okunniga och fientliga arbetsgivare som nekat skyddsombuden utbildning, inte kallat dem till möten, inte informerat dem i tid om förändringar, inte låtit dem delta i anmälan av tillbud och arbetsskador, inte låtit dem medverka i skyddsronder och som nonchalerat skyddsstopp.

Det är mycket bekymmersamt, inte minst med tanke på att livsmedelsindustrin är en bransch med många arbetsskador och många arbets-olyckor och där skyddsombuden drar ett tungt lass. De borde verkligen belönas för sitt arbete, inte bestraffas. Mål & Medel har uppmärksammat flera fall den senaste tiden där skyddsombud haft det riktigt tufft. Nu framkommer att det här är mer utbrett än någon trott.
Då ska man ha i minnet att skyddsombud tar sitt uppdrag på stort allvar. De beskriver det också som spännande och roligt, när de gjort ett bra jobb. Samtidigt har de blivit färre inom LO totalt sett. En förklaring är att det blivit hårdare att vara skyddsombud. Livs tillhör undantagen då skyddsombuden har blivit fler till antalet trots att medlemsantalet minskat.

Under 1970-talet tillkom ett antal lagar för att skydda skyddsombud och andra fackligt förtroendevalda mot trakasserier. I några årtionden var det ganska lugnt, men sedan 20 år tillbaka har situationen försämrats och nu visar LO:s rapport att det är riktigt illa ställt.
Arbetsmiljön är arbetsgivarnas ansvar. Brister de i ansvar orsakar det inte bara mänskligt lidande, det kan också stå dem dyrt på andra sätt. Arbetsgivarna borde inse att de tjänar på det arbete som skyddsombuden gör, att de är en enorm resurs. Vad kan facket göra? Ja, Livs är ett förbund som satsat mycket på utbildning och på att huvudskyddsombuden ska ingå i fackklubbens styrelse. Det är helt rätt. Det är mycket viktigt med stöd både från det lokala facket men även från arbetskamraterna.

Livs borde också ta Livsmedelsföretagen bildligt talat i örat. De kan börja med att ta del av LO:s rapport så att de förstår allvaret. Helt klart behövs ytterligare utbildningsinsatser på arbetsgivarsidan. Skyddsombudets uppgift är att värna alla löntagares säkerhet och hälsa.
Varför vill så många arbetsgivare hindra detta?