”Fel att låta robot bli medlem”

Nr 7-8/2017

Även om Livs har svårt att öka medlemsantalet på grund av den pågående rationaliseringen i industrin vore det fel att låta robotarna bli medlemmar, säger Lusen.
Han har i hemlighet avlyssnat ett förbundsstyrelsemöte på fem trappor och under mötet diskuterades framtidsdokumentet ”Våra jobb, vår framtid”.

Målet är en 80-procentig organisationsgrad, men det kommer förbundet aldrig att lyckas med så länge organiserade livsmedelsarbetare ersätts av robotar och så länge dessa utestängs från medlemskap. Därför vill förbundsstyrelsen att ett fackligt medlemskap för robotar med artificiell intelligens ska utredas.
Men Lusen tycker att är fel. Han blir upprörd över denna oansvariga syn.
– Vi vet ju inget om vad robotar har för uppfattningar i fackliga och politiska frågor. Tänk om de har sympatier med moderater eller Sverigedemokrater.

Vid närmare eftertanke kan Lusen hålla med om att invändningen känns långsökt.
– Vi gör inga intelligenstester eller värdegrundstester på någon medlem. Så varför skulle vi då göra det på robotar med artificiell intelligens?
Nej, sådana tester vill Lusen inte ha. Alla som jobbar på Livs avtalsområde är välkomna som medlemmar. Om någon är mer eller mindre intelligent spelar ingen roll. Inte heller spelar det någon roll hur man röstar i riksdagsvalet eller vad man har för religion. Det viktiga är att man uppträder solidariskt på arbetsplatsen.

– Ja, ja, mumlar Lusen för sig själv. Jag håller ju med om det, men det är skillnad. Vi vet ju inget, absolut inget, om hur robotar uppträder under en konflikt. Kommer de att vara solidariska med sina arbetskamrater eller kommer de att fortsätta att arbeta?
Svaret på den frågan är att det beror på hur de har programmerats. Det är pudelns kärna. Medlemskap i förbundet borde med andra ord kunna öppnas upp för robotar som har programmerats för att uppträda solidariskt.
Men Lusen är ändå inte övertygad. Han tycker att förbundsstyrelsens beslut om att utreda frågan om robotarnas medlemskap är obalanserat och ogenomtänkt.
En rapport ska läggas fram till Livs kongress 2021.