”Från tarm till tarm kan bli ny strategi”

Nr 10/2017

Det är svårt att komma med en ny strategi, det blir så lätt fel och då står man där med röven bar, tänker Lusen när han läser HK Scans pressmeddelande om deras reviderade strategi. Bakom de väl avvägda orden fullkomligt lyser tankemöda och semantik. Det är lätt att som mottagare av texten göra sig löjlig över den, tänker Lusen när han läser att namnet på den nya strategin ska vara ”Från gård till gaffel”.
– Ja, men det är ett bra namn, säger Lusen till sig själv. Det får i varje fall mig att tänka på logisk klarhet och hela sanningen och inget annat än sanningen.

Men det är ändå lätt att hamna fel, det finns så många fällor och HK Scan har med den nya strategin ”Från gård till gaffel” undvikit dessa. Man skriver att målet är att leda hela värdekedjan från den lokala gården till konsumenten och dessutom göra det på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. HK Scan ska bli en ”hållbarhets-fokuserad medlem i de nordiska samhällena”. Modigt ställningstagande och skönt besked! Företagets vd och koncernchef, Jari Latvanden, väljer att sticka ut hakan ordentligt.
– Våra värderingar – Inspire, Lead and Care – styr vårt dagliga arbete.

Så var det sagt, konstaterar Lusen och läser vidare om hur HK Scan identifierat fem fokusområden och väljer att kalla det första ”fokus på kött”, ja, då tar han av sig hatten. Så enkelt och så rätt. HK Scan ska i sin reviderade strategi fokusera på kött och inte på något annat, perfekt.
Och så sticker företaget ut hakan igen och skriver att man inte bara tänker fokusera på kött utan också satsa på kött med ”hög kvalitet och hållbarhet”.
– Efter det råder ingen tvekan om vad HK Scan vill. Alla framtida diskussioner kommer att utgå från dessa ord, inga grumliga tankar utan rakt och enkelt, säger Lusen till sig själv. Saker behöver inte vara så komplicerade. Enkelt och ärligt varar längst. Han känner hur det kurrar i magen. Snart är det lunch och läsningen av pressmeddelandet har tagit ganska långt tid. För att ändå bidra med något vill han föreslå att nästa års fortsättning på strategin ”Från gård till gaffel” borde heta ”Från tarm till tarm”.
– Det är en så vacker och hållbar tanke, mumlar han.