”Jag super skallen av mig”

Nr 7-8/2016

Mats Persson, filosofie doktor och ekonomisk-politisk talesman för Liberalerna skriver om arbetets värde som gästkrönikör i Dagens Nyheter på op-ed-plats, vilket för den som inte riktigt hänger med i engelskan är en förkortning för ”opposite the editorial page”, dvs tidningssidan som befinner sig bredvid ledarsidan. Med andra ord en mycket fin plats.

Den 9 juni skriver Mats Persson på denna mycket fina plats en signerad artikel om arbetets värde som går ut på att medborgarlön utmanar samhällskontraktet, eftersom det innebär att man inte själv behöver ta ansvar för sin försörjning. Vårt samhälle bygger på att människor inte bara har rättigheter utan också skyldigheter, det är det som är själva kontraktet. Att göra rätt för sig, att bidra, försörja sig själv, betala skatt och veta att alla andra gör samma sak är själva tilliten.
”I grunden handlar det om synen på arbetets värde. Ett arbete är så mycket mer än en inkomst. Det handlar om gemenskap och känsla av mening och stolthet som ligger i ett arbete, skriver Mats Persson.”

Det är en åsikt som delas av de flesta i Sverige, både borgerliga och socialdemokrater. Själva åsikten är inte problemet utan det är Mats Persson som är det, förklarar Lusen som inte vill dela åsikt med en talesperson från Liberalerna som skriver ut sin akademiska titel i en op-ed-artikel.
Att tänka innebär för Mats Persson att referera till internationell forskning. I detta fall en namngiven professor i ekonomi vid ett engelskt universitet med relativt hög status. På den globala rankinglistan över universitet (notering sept 2015 på QS World University Ranking) hamnar det engelska universitetet på 48:e plats.

Det är inte Mats Persson som skriver ut placeringen på rankinglistan utan det är Lusen som gör det för att förlöjliga Mats Persson. Lusen känner sig nämligen nedtryckt och förminskad av Mats Persson, trots att denne inte gjort något för att förminska eller trycka ner Lusen. De har aldrig träffats och det är Lusen som läst Mats Perssons artikel och hakat upp sig.
Därefter går Lusen ner i källaren, tar fram en flaska Absolut Vodka med smak av ljust bröd och citrus och super skallen av sig.