Oberoende press på Livs kongress

Nr 5/2017

Lusen ser pigg ut. Penna och block håller han i det främre benparet och när någon begär ordet från talarstolen tar han fram sina arbetsverktyg och antecknar med mikroskopisk handstil vem personen är, från vilken arbetsplats han eller hon kommer, vilket yrkandet är, hur diskussionen går, de bästa argumenten samt kongressens beslut.
Lusen lägger inte ut det han skrivit direkt på nätet, det är inget beslutsprotokoll, inte heller blir det en enkel och rapp nyhet, utan det dröjer. Dyrbar tid går förlorad och när det till slut kommer är det i form av ett arbetsplatsreportage i papperstidningen.

Är det oberoende press? undrar vi.
Det kan vara så att reportaget när det väl kommer i tidningen, vilket som sagt kan dröja oroväckande, inte alls följer det beslut som fattades på kongressen, utan går på den linje som röstades ner av majoriteten, för det var minoritetens tanke som var mest spännande och behövde lyftas fram för att förstå vad det handlar om.
Varelsen med penna och papper har helt enkelt en egen drivkraft, en egen vilja och ett eget engagemang.

Är det oberoende press? undrar vi.
Ja, frågan måste ställas, eftersom det på en kongress numera finns många som uppför sig som press. Även om de inte har så antika verktyg som papper och penna, utan fina kameror och mikrofoner och gör intervjuer som de lägger ut som klickbara filminslag på nätet.

Är dessa varelser som är så rappa och flinka oberoende press? undrar vi.
Ja, det kan de mycket väl vara. Det är inte tekniken som avgör, utan det är etiken. Den som är journalist och gör sitt jobb utifrån pressetiska regler och har ett eget engagemang är oberoende press,

Men hur är det då med dessa varelser med kamera och mikrofon? Vilka är de?
Ja, de är helt enkelt PR-folk, de är inhyrda digitala kreatörer, som gör det jobb som den som köper deras tjänster betalar för. Alltså något helt annat än oberoende press.
– Press och kongress rimmar. Det är klart att jag är oberoende press, säger Lusen och sträcker på sig i sin fulla längd, vilket är två millimeter från det bakre benparet till de två sylvassa klorna.