”Vi är alla bröder i broderskapet”

Nr 6/2016

Frihet, jämlikhet, broderskap var en gång i tiden parollen som inspirerade fransmännen att ta de första trevande stegen mot demokrati. Fortfarande är mottot inskrivet i den franska konstitutionen och pryder de franska euromynten.
Både frihet och jämlikhet är i högsta grad levande begrepp i den politiska debatten, konstaterar Lusen, men hur är det med broderskap? Det verkar vara lite otidsenligt och obegripligt, eftersom det faktiskt utesluter halva befolkningen. Det är ju samma sak med systerskap. Det utesluter den andra halvan.
– Vi har tappat kontakten med broderskapet, mumlar Lusen som ser sig själv som en man, om än en väldigt liten sådan. Till och med de gamla broderskaparna har bytt namn och heter numera socialdemokrater för tro och solidaritet, men det är det ju ingen som kommer ihåg. Det är menlöst och intetsägande.

Lusen har satt på kameran i mobilen och tittar på sig själv, medan han talar. Det är alltså så här stor jag är.
– Två millimeter är jag, mumlar han. Det duger inte. Vi kan ju tala om systerskap, fast det utesluter den andra halvan av befolkningen, genom att tolka om det till feminism. Livs är ju ett feministiskt fackförbund, som består av både män och kvinnor. Skulle man inte kunna göra samma sak med broderskap? Lägga en ny betydelse i begreppet så att det omfattar båda könen och blir en facklig ideologi.
Lusen blir allt mer entusiastisk. Det skulle ju kunna innebära att han kunde bli några millimeter större, så att han inte längre behövde vara så arg och inte längre behövde säga och tänka alla de där sakerna som han inte vill säga och tänka, inte reta upp sig. Allt det där som leder till höga kolesterolvärden och i förlängningen hjärtinfarkt.

Broderskap ska det vara. Broderskap för alla. Icke exkluderande broderskap. Broderskap innebär att ingen diskrimineras på grund av kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionshinder eller sexuell identitet.
– Så är det, mumlar Lusen in i mobilens kamera. Så är det, ja och amen, broder. Men hur är det med prestation? Jag presterar ju så förbannat lite. Är jag ändå en del av broderskapet? Eller exkluderas jag på grund av det? Är det bara de högpresterande som är bröder?