Fabrikschefen bekräftar kravet

Nr 6/2017

Fabrikschefen på Ramlösa, Håkan Stevén, säger att det stämmer att det finns ett krav på rekvisition från en arbetsledare för att en anställd ska få utnyttja företagshälsovården.
– Vi har avtal med företagshälsovården för att hantera arbetsrelaterade frågor. Har man till exempel halsfluss ska man kontakta sjukvården. Det har funnits en otydlighet tidigare vilket gör att en första avstämning med arbetsledaren kan vara en hjälp för medarbetaren. Rekvisitionen bidrar till en tydlighet, att en vårdprocess startats vilket underlättar vår uppföljning.
• Innebär det att man som anställd måste beskriva för arbetsledaren vad det är för problem man har och om man tror att det är arbetsrelaterat?
– Om arbetsledaren är osäker kan man komma överens om att företagshälsovården gör en första bedömning vilket är till hjälp för både medarbetaren och arbetsledaren.

• Det kan ändå upplevas som problematiskt att tala om det för arbetsledaren, särskilt om det handlar om psykosocial ohälsa, som kan ha sin orsak i hur arbetet organiseras och leds. Det kan ha med bemötande, arbetsledarens attityder, att göra?
– I dessa fall finns det möjlighet att vända sig till en överordnad chef eller direkt till företagshälsovården.
• Hur går det då med faktureringen?
– Vi som arbetsgivare faktureras.

• Ett skyddsombud har velat ha koldioxidlarm?
– Det är någonting vi undersöker hur och när det ska göras.
• Görs hälsoundersökningarna så sällan som var femte år och efter fyllda 50 år, var tredje år? Det är ju i många fall en arbetsmiljö med högt buller?
– Det stämmer att vi gör hälsoundersökningar enligt ovanstående frekvens. Utöver det erbjuder vi hörselundersökningar till alla kollektivanställda samt övrig personal som vistas regelbundet i produktionen vartannat år.

Relaterade artiklar