Allt fler i EU ursprungsmärker

Nr 2/2018

Många länder inom EU har infört en obligatorisk ursprungsmärkning av livsmedel i det egna landet trots att det är ett brott mot den inre marknaden och den fria rörligheten av varor.
Enligt ATL görs det med hänvisning till en ny EU-förordning som trädde i kraft 2014 om livsmedsinformation. Den ger ett land möjlighet att införa egna regler för ursprungsmärkning om det finns giltiga skäl och som sådana räknas folkhälsa, antikorruption och efterfrågan från konsumenterna.
I Sverige finns inga sådan planer säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till ATL och Livsmedelsföretagen säger att man är oroad över den ”matnationalistiska trenden”.