Anställda bollas runt i olika bolag

Ägarna bakom snabbmatsjätten är uppfinningsrika för att slippa följa regler och avtal

Till det yttre är MO Catering ett välskött företag. Men anställnings-formerna är rena vilda västern med fyra uthyrningsföretag inblandade: Workman, Powernet, ME Rekrytering samt Cool Delivery.

[Ur nummer: 04/2004] Föga anar Jolan Wennberg, lokalombudsman på Livs avd 4 Stockholm, vad som komma skall när han i december 2002 får kännedom om företaget MO Catering i Jordbro. Det är fackförbundet Hotell&Restaurang som vid ett besök konstaterat att MO Catering borde tillhöra Livs område.

Vid denna tidpunkt har företaget en omsättning på nästan 95 miljoner svenska kronor och cirka 70 anställda.  De tillverkar och levererar sallader, baguetter och sandwichar till de stora livsmedelskedjorna. Företaget lever också upp till de hårda krav som kunderna ställer och använder sig av HACCP – ett verktyg för kvalitetssäkring av varorna.

Något kollektivavtal fanns dock inte. Det är märkligt kan tyckas. Ett så stort företag borde vara mån om sitt rykte. Från december till februari ökar medlemsantalet för Livs från noll till nästan 30 på företaget. Jolan Wennberg ska precis inleda diskussioner om företagets avtalslösa tillstånd då Livsmedelsföretagen, Li, meddelar att MO Catering från den första februari 2003 är ett medlemsföretag och därigenom kollektivavtalsbundet. Allt borde vara frid och fröjd…

Får oroande signaler
Ganska snart får dock Jolan Wennberg signaler från medlemmar om att allt inte står rätt till.

Han tar kontakt med arbetsgivaren på MO Catering. Döm om hans förvåning när han får veta att det inte längre finns några anställda i produktionen. Ett nybildat bemanningsföretag, Workman i Stockholm AB, står numera som arbetsgivare för produktionspersonalen.

– Det kom inte bara som en total överraskning för mig utan även för ett flertal av de anställda att deras arbetsgivare numera var Workman. Det var uppenbart att alla inte kände till detta även om arbetsgivaren hävdade att alla fått nya anställningsbevis.

Rent praktiskt innebär det inga skillnader för de anställda. De gör samma jobb på samma arbetsplats och har samma chef.

Frågan är vad MO Catering tjänar på detta? Är det ett sätt att försöka slippa undan sitt arbetsgivaransvar och det kollektivavtal företaget nyss tecknat? Lönerna ligger under konservavtalet. Arbetsdagarna är långa. Det är problem med ob-ersättning.

Övergången för de anställda från MO Catering till Workman ska ha skett i januari 2003. Det konstateras att Workman är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Almega, dock har företaget valt att inte begära inkoppling på bemanningsavtalet.

Utdragna diskussioner med Ferhat Korkmaz, MO Caterings vd som även företräder  Workman, tar vid. När Jolan Wennberg efter ett par månader sätter hårt mot hårt och varslar företaget om blockad börjar det hända saker. En ny företrädare för Workman tar över förhandlingarna, Murat Korkmaz, och vill börja om förhandlingsrundan.

– Det får han inte något gehör för då vi hävdar att detta enbart är förhalning och att företaget har haft tre månader att sätta sig in i vad avtalet innebär, säger Jolan Wennberg.

Rykten om hot mot medlemmar
Det ger resultat. Över helgen kommer begäran om inkoppling på LO:s bemanningsavtal förbundet tillhanda och från den första juli 2003 har även Workman avtal.

Hela tiden har Jolan Wennberg löpande kontakt med medlemmarna som arbetar på MO Catering. De är alla invandrare. De talar nästan ingen svenska så tolk krävs för att kommunicera. Det framkommer att det finns en hel del missförhållanden som strider mot gällande lagar och avtal.

– De anställdas kontakt med mig irriterar arbetsgivaren som börjar agera för att folk ska gå ur facket. Rykten florerar att våra medlemmar ställts inför ultimatum. Vill de fortsätta på företaget måste de lämna facket annars får de sparken, berättar Jolan Wennberg och fortsätter:
– Vi tar upp detta med företaget och talar om att vi nåtts av dessa rykten och om det är sant så är det en kränkning av föreningsrätten som vi i så fall kommer att stämma företaget för.

En mängd utträdesansökningar inkommer till avdelningen. Jolan Wennberg misstänker att arbetsgivaren på MO Catering ligger bakom. Många av medlemmarna som undertecknat dessa ansökningar hör nämligen av sig och begär inträde i Livs igen.

I början av september 2003 är det dags för en ny rejäl överraskning. Murat Korkmaz, som fortsätter att företräda Workman, kallar till uppsägningsförhandlingar på grund av arbetsbrist.

– Den turordningslista som jag får presenterad för mig innehåller tolv namn. Jag protesterar högljutt. Veckan innan hade Workman cirka 80 anställda. Jag får då veta att dessa tolv är de enda som finns kvar. De andra har slutat eller sökt och fått jobb på Powernet Sweden AB, ett nytt uthyrningsföretag.

Murat Korkmaz förklarar att MO Catering i stort sett slutat att använda sig av Workman och istället vänt sig till Powernet. Inte nog med det. Detta företag har också rekryterat nästan all personal från Workman.

Historien upprepar sig
Rent praktiskt innebär det inte så mycket för de anställda. De fortsätter att producera snabbmat på samma fabrik i Jordbro. Arbetsgivaren heter inte längre MO Catering eller Workman utan Powernet. Historien upprepar sig. Även detta uthyrningsföretag är nybildat. Något avtal finns inte.
De fem medlemmar som har haft tätast kontakt med Livs har dock inte fått jobb på Powernet.

– Dessa fem vill nu arbetsgivaren på Workman säga upp på grund av arbetsbrist.
Jolan Wennberg drar en djup suck. Han menar att turordningslistan är konstruerad för att bli av med fackligt aktiva.

Han gör vad han kan. Han talar om för arbetsgivaren att det hela är att betrakta som övergång av verksamhet. Alla anställda som jobbat på Workman borde få jobb på Powernet.

Lokala och centrala förhandlingar leder ingen vart. Arbetsgivaren säger i november 2003 upp de fem som står överst på listan. Livs accepterar inte uppsägningarna. Förbundet kommer att stämma Workman till Arbetsdomstolen. Det handlar om brott mot lagen om anställningsskydd, brott mot lagen om medbestämmande och brott mot kollektivavtal.

Jolan Wennberg trycker på för att Powernet ska teckna avtal. Livs har fortfarande medlemmar som arbetar i produktionen på MO Catering. Med dem som sagts upp har han täta kontakter, men med dem som jobbar kvar är kontakterna mer sporadiska. Medlemmarna är av förklarliga skäl rädda för repressalier.

Uppsagd efter kontakt med Livs
I början av 2004 ringer dock en medlem som jobbar på MO Catering. Han har skadat sig i arbetet och vill ha hjälp och råd för att göra en arbetsskadeanmälan. Han får hjälp med att fylla i de blanketter som krävs.
Det är dags för en ny överraskning.
– Det visar sig att denne medlem tidigare varit anställd av Workman men nu är anställd av ett bemanningsföretag som heter ME Rekrytering, berättar Jolan Wennberg.

Historien upprepar sig. ME Rekrytering är nybildat och avtal saknas…
Och när arbetsgivaren får veta att medlemmen som skadat sig varit i kontakt med facket så blir han uppsagd per telefon, av representanten för MO Catering och Workman, Murat Korkmaz.

Jolan Wennberg motsätter sig detta. Uppsägning ska ske skriftligt och på saklig grund.
Dessutom är det ME Rekrytering, och inte MO Catering eller Workman, som är den skadade medlemmens arbetsgivare. Om det inte är så att alla är samma företag i grund och botten.

Förhandlingar pågår vid mål&medels pressläggning. Jolan Wennberg befarar att även detta ärende riskerar att bli ett fall som till slut hamnar i Arbetsdomstolen.

På förbundet, både centralt och lokalt, finns starka misstankar om att samma personer som driver MO Catering står bakom eller har kopplingar till så väl Workman, Powernet, ME Rekrytering som Cool Delivery.
Det sistnämnda är ett fjärde bemanningsföretag som nyligen kommit till förbundets kännedom. På detta företag är samtliga chaufförer som arbetar på MO Catering anställda.
* Varför håller man på och trixar på detta sätt?

– Det handlar om makt, att slippa facklig inblandning. Ett sätt att kunna styra och ställa med de anställda precis som man vill, svarar Jolan Wennberg.