Är det första gången du första maj-talar?

Nr 5/2018

– Ja, det är premiär för mig, säger Eva Guovelin Livs förbundsordförande som första maj-talar i Kungälv.

Varför talar du i Kungälv?

– Jag fick frågan från partidistriktet och hotet mot kexfabriken gör att det känns extra viktigt och bra att vara just där. Och så finns snusfabriken i Kungälv.

Vad kommer du att säga om hotet om utflyttning av Göteborgs Kex?
– Att lägga ner och flytta ut en anrik och lönsam fabrik som dessutom har sin marknad till största del i Sverige är helt fel. Det borde inte vara ett alternativ för något företag. Med tanke på hur mycket av sina arbetsliv livsmedelsarbetarna investerat och hur mycket kommunen och Sverige har investerat i företaget borde det kosta betydligt mycket mer att lägga ner.

Kommer du att tala om livs-medelsindustrin i övrigt?
– Sverige blir mer sårbart utan en tillräckligt stor livsmedelsproduktion. Självförsörjningsgraden har sjunkit betydligt. Det vill vi ändra på.

På vilket sätt kommer du att beröra höstens val?
– Det är en tydlig skiljelinje i höstens val kring vilket Sverige vi vill ha, inte minst vilket arbetsliv vi vill ha. Trygga och schysta jobb, aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik, bra a-kassa eller försämrat anställningsskydd, lagstiftning om sänkta lägstlöner, skattesänkningar och urholkade trygghetssystem.

Vad betyder första maj för dig?
– En dag att fira och känna stolthet över fackligt politiskt arbete och en dag att uttrycka krav för ökad rättvisa, solidaritet och jämlikhet.

Brukar du alltid demonstrera?
– Ja självklart. Oftast på bostadsorten, men de sista åren har jag hängt med när min fru har första maj-talat så förra året demonstrerade jag i Södertälje.

Är det något första maj-tal som du särskilt minns?
– Hustruns tal är minnesvärda.