Arbetsförmedlingen: ”Regelverket i dag är mycket komplext”

Nr 11/2017

– Vi välkomnar regeringens förslag att slå ihop fem av anställningsstöden till ett som kallas introduktionsjobb. Som det är idag är det supersnårigt och tar mycket tid, säger Anna Araskog, vikarierande sektionschef på Arbetsförmedlingens programsektion.
Hennes förhoppning är att arbetsförmedlarna tack vare förenklingen av stödet ska få tid över till att fokusera på annat, till exempel kontroll av arbetsplatser att de uppfyller de krav som ställs på kollektivavtalsenliga villkor.
– Visst gör Arbetsförmedlingen redan idag kontroller men inte i den utsträckning vi borde, eftersom våra arbetsförmedlare har en väldigt hög belastning, säger Anna Araskog.

Det här är ett allvarligt problem då stöd utgår till arbetsgivare även om de saknar kollektivavtal.
– Jag tror att det är en utbredd missuppfattning att det inte utgår stöd om facket säger att det saknas avtal. För oss innebär det att vi ska kolla arbetsgivaren extra noga men vi avstyrker inte placering. Det är inte ett tillräckligt skäl för oss att säga nej om arbetsgivaren till oss uppger kollektivavtalsenlig lön och att försäkringar finns.
Anna Araskog förstår att det från fackligt håll finns irritation över hur samråden sköts från Arbetsförmedlingen.
– Det är inte en optimal process med manuell hantering. Ett problem är att vi inte alltid mejlar rätt person. Dessutom är det inskannade handlingar som kan vara ifyllda med kråkfötter som är svåra att tyda. Nu håller vi på att tillsammans med facket utveckla ett digitalt system för att komma tillrätta med de här problemen. (Se intervjun intill, red anm.)

Hon understryker att nystartsjobb är undantagna från kravet på samråd vilket inte alla verkar veta.
– Det arbetsmarknadspolitiska regelverket idag är mycket komplext. Jag kan förstå att det blir missförstånd.
Hon berättar också att det finns en särskild enhet som har till uppgift att kolla löneutbetalningarna mot vad arbetsgivaren uppgett. Enheten gör stickprov och om det inte stämmer blir arbetsgivaren återbetalningsskyldig.
– Vi är tacksamma för tips. Vi har inte tillräckligt med resurser att ha full koll. Det kan vara bra när samrådet görs och sedan händer det saker, säger Anna Araskog.

Relaterade artiklar