Att låta Göteborgs Kex ligga kvar ska utredas

Nr 5/2018

En löntagarkonsult har utrett det inriktningsbeslut som Orkla Confectionery & Snacks tagit om att flytta kexproduktionen från den befintliga
fabriken i Kungälv till en nybyggd fabrik i Riga i Lettland.
Beslutet har väckt starka protester inte bara från de anställda på Göteborgs Kex utan också från konsumenter. De politiska partierna i Kungälv har engagerat sig för att få företaget att stanna kvar i kommunen.
Löntagarkonsulten har granskat de två huvudalternativen som är att bygga nytt i Riga eller att bygga nytt i Kungälv.
– För helhetens skull vill vi att löntagarkonsulten också ska undersöka det tredje alternativet, nämligen att bygga om och modernisera den befintliga fabriken i Kungälv, säger Morgan Andersson, vice ordförande
i Livsklubben på Göteborgs Kex.
Han menar att det är viktigt för de anställda att alla alternativ undersöks.
– Då blir det lättare för oss att leva med ett eventuellt negativt beslut, säger han.
Under maj månad räknar han med att löntagarkonsulten blir klar med utredningen. Det gör att medlemmarna kan få ett beslut om fabrikens framtid före sommarsemestrarna.