Åtta åtalsanmälningar mot livsmedelsföretag

Nr 1/2018

Arbetsmiljöverket har på bara några månader gjort åtta åtalsanmälningar mot stora livsmedelsföretag för misstänkta arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen.
Atria Sverige AB har anmälts för arbetsolyckor i Malmö och Borås, och för att inte svår personskada vid Malmöanläggningen anmälts till Arbetsmiljöverket vid två tillfällen (brott mot arbetsmiljölagen).
Även Torsåsens Fågelprodukter AB i Falkenberg och Barilla Sverige AB i Filipstad har anmälts för misstänkta brott mot arbetsmiljölagen.
Carlsberg Supply Company Sverige AB har åtalsanmälts för en truckolycka i våras, och HK Scan Sweden AB för en arbetsolycka på Linköpingsanläggningen i början av juni.