”Automatiseringen kommer att fortsätta”

Nr 10/2017

– Inriktningen är att fortsätta växa i Norden, men framför allt tror och hoppas vi mycket på den tyska marknaden, säger Marius Jerndahl, vd för Fria Bröd, som förra året blev utnämnd till årets livsmedelsexportör.
Han berättar att det idag är cirka 65 procent av produktionen som säljs i Sverige och cirka 35 procent som går på export.
– Automatiseringen i produktionen kommer att fortsätta. Vi tror att detta segment kommer att bli mer konkurrensutsatt i och med att efterfrågan på dessa produkter hela tiden ökar. Det leder till att fler aktörer satsar i segmentet, vilket gör att konkurrensen ökar. Då gäller det att se till att produktionen blir mer effektiv.
• Kommer antalet anställda att minska fram-över i och med att produktionen blir allt mer automatiserad?
– Nej, inte om vi klarar de tillväxtmål vi har satt upp. Visserligen kommer den högre automatiseringsgraden innebära att det kommer att behövas färre vid linjerna, men den ökade tillväxttakten gör samtidigt att vi ändå kommer att behöva fler anställda.
• Idag finns inhyrda på varje skift. Hur ser du på detta?
– Vi kommer alltid att behöva ta in inhyrda som vikarier för att täcka upp. Men vår uttalade ambition är att dra ner på andelen inhyrda till förmån för tillsvidareanställda.
• Stämmer det att ni valt bort att producera EMV-produkter till handeln?
– Det finns företag som får till en balans mellan det egna märket och EMV-produkter. Men det är inte vår strategi då vi utvecklat egna recept och lyckats ta fram produkter som celiakier (en person med glutenintolerans, red anm.) kan äta utan att behöva kompromissa med smaken. Våra recept är unika och vi har därför valt att fokusera på vårt eget varumärke och satsa på det till 100 procent.
• Till sist, en fråga som klubbstyrelsen lyfte fram som prioriterad var att gå över från timlön till månadslön. Är det på gång? Och varför finns det idag ett närvarotillägg?
– Det är vår nye produktionschef som ansvarar för ersättningsfrågorna i produktion, men ursprungstanken med närvarotillägget var att det skulle fungera som en ”morot” utöver de andra ersättningarna vi har i produktionen.

Relaterade artiklar