”Bra S-förslag kring arbetskraftsinvandring”

Nr 5/2018

– Att begränsa arbetskraftsinvandringen för att undvika press neråt på lönerna är traditionell socialdemokratisk politik, säger Jolan Wennberg, Livs andre ordförande och avtalsansvarige.
Han ger sitt fulla stöd till Socialdemokraternas förslag och blir upprörd när det påstås att det skulle vara en anpassning till Sverigedemokraternas politik, för det är det inte, säger han.
– Det här förslaget har inte något med asylpolitiken att göra, det är två olika saker. Det här är traditionell arbetsmarknadspolitik.
Socialdemokraterna föreslår att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

Idag har Sverige mer liberala regler för arbetskraftsinvandring än något annat jämförbart land. Det är en följd av att den forna alliansregeringen ihop med Miljöpartiet kom överens 2008 om att låta arbetsgivarna på egen hand bestämma om det behövs importeras utomeuropeisk arbetskraft till Sverige.
– Jag var då lokalombudsman för Livs i Stockholm och var mycket kritisk till den borgerliga regeringens liberalisering av invandringen. Den innebar i praktiken att man öppnade upp för trafficking.
Det låter brutalt, när Jolan Wennberg säger det, men i många fall är det så det blir. Utomeuropeiska arbetare som kommer till Sverige blir beroende av den arbetsgivare som har importerat dem, eftersom deras svenska uppehållstillstånd är kopplat till anställningen.
– Det blir oerhört svårt för oss som fackförening att kontrollera att lönerna är avtalsenliga och att arbetsvillkoren är säkra.
Att organisera arbetare som befinner sig i den typen av beroendeställning till sin arbetsgivare är inte lätt.
Istället för dagens system vill Socialdemokraterna införa en prövning av behovet på arbetsmarknaden. Prövningen ska göras av en myndighet, med råd och insyn från arbetsmarknadens parter. Utgångspunkten ska vara att det inte ska vara möjligt att erbjuda jobb till personer utanför EU-länderna i yrken där det inte råder brist på arbetskraft i Sverige.

Socialdemokraterna vill också öka trycket på oseriösa arbetsgivare genom tuffare förhandskontroller av företag som ansöker om tillstånd om arbetskraftsinvandring, straff för arbetsgivare som ändrar arbetsvillkor utan att anmäla det. Dessutom ska arbetstagare som utnyttjas eller drabbas av att arbetsgivare missköter sig ha rätt till skadestånd.