Carlsberg i Falkenberg slipper åtal

Nr 7-8/2015

Det blir inget åtal mot Carlsberg i Falkenberg för brott mot arbetstidslagen. Enligt fackklubben och Arbetsmiljöverket hade företaget brutit mot bestämmelserna om allmän övertid, men åklagaren anser att det inte går att bevisa brott och hon har därför beslutat att lägga ner förundersökningen. Ett beklagligt beslut säger huvudskyddsombudet Nils-Håkan Nilsson.

När man inom Livs klubb på Carlsberg Supply Company Sverige AB såg att övertiden 2013 i flera fall gått över det tillåtna för allmän övertid och/eller extra övertid vände man sig till Arbetsmiljöverket, som är tillsynsmyndighet över arbetstidslagen (ATL), med en anmälan.
Enligt anmälan var det nio personer som jobbat för mycket övertid mellan juni och december 2013. I ett yttrande till Arbetsmiljöverket medgav Carlsberg att överträdelse av övertidsbestämmelserna skett i tre fall, men man hade inte medvetet brutit mot reglerna i ATL.

Arbetsmiljöverket skickade i september förra året en anmälan om misstänkt brott mot arbetstidslagen till åklagarmyndigheten i Halmstad, och man gjorde det enklast möjliga och gick på de tre fall där Carlsberg erkänt att man gjort fel. Det handlade om en arbetstagare som arbetat drygt 60 timmar övertid under juli 2013 och två andra som arbetat 53 respektive drygt 61 timmar övertid under november 2013 (Mål & Medel nr 11/2014). Men trots att Carlsberg medgett att en överträdelse av bestämmelserna om allmän övertid skett så har vice chefsåklagare Charlotte Österlund beslutat att lägga ner förundersökningen.
”På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt” hävdar hon.
– Beslutet är beklagligt, säger huvudskyddsombudet Nils-Håkan Nilsson. Det innebär att man släpper arbetsgivarna lösa att bete sig hur som helst på arbetsmarknaden.
Åklagaren meddelar att ”när det gäller beslutet att lägga ned förundersökningen handlar bedömningen om att kunna styrka uppsåt”.