”Det är viktigt att kontakta facket så tidigt som möjligt”

Nr 4/2018

Det är många i samma situation som Jan Andersson och Ing-Marie Norlander. Att de trots att de är sjukskrivna av läkare av Försäkringskassan anses friska nog att klara ett ”normalt förekommande arbete” på arbetsmarknaden.
– Livs har tillsammans med de andra LO-förbunden fört fram kritik mot Försäkringskassans användning av denna skrivning och velat se en förändring, berättar Jörgen Nyberg, ombudsman på Livs och ansvarig för försäkringsfrågor.
Att det är många medlemmar som drabbats märks på antalet rättsfall hos LO-TCO Rättsskydd. Av de pågående ärenden som Livs har, rör majoriteten sjukpenning och sjukersättning.
Regeringen har under våren lyssnat på kritiken och ska utreda Försäkringskassans bedömning av sjukskrivnas arbetsförmåga.
Jörgen Nyberg har tillsammans med representanter från de andra förbunden träffat ansvariga på Socialdepartementet och fört fram kritik.
– Det är viktigt att regeringen agerar så att det inte bara blir tomma ord.
Det som bekymrar honom och många andra är att regeringen satt som mål att minska sjukpenningtalet till 9 dagar per person år 2020. Risken finns att det påverkar Försäkringskassan att låta så få som möjligt vara sjukskrivna mer än 180 dagar.
– Det har blivit betydligt svårare än tidigare att vara sjukskriven mer än 180 dagar. Det vi befarar är att det finns många som drabbats av arbetsskador bland de långtidssjukskrivna.

Jörgen Nyberg uppmanar medlemmar som får sin sjukpenning indragen, fast de är sjukskrivna, att kontakta sin lokala fackliga organisation, i första hand arbetsplatsklubben och i andra hand lokalombudsmannen.
– Det är viktigt att kontakta facket så tidigt som möjligt, helst redan när man har möjlighet att begära omprövning av ärendet hos Försäkringskassan.
Om det inte går att ändra beslutet via omprövning så kan man överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Det kan man som medlem också få hjälp med.
– Men ju tidigare vi kopplas in ju större möjligheter har vi att hjälpa till.
Vid överklagan av beslut till högre instans gör regionen en rättshjälpsansökan som prövas av förbundet centralt tillsammans med en jurist mot gällande lagstiftning.
– Vi gör en bedömning från fall till fall. Finner vi att det är ett ärende som går att driva vidare så kopplar vi in rättsskyddet som tar kontakt med medlemmen för att få fullmakt.

Han understryker vikten av dokumentation och att det som medlem gäller att ha ordning på alla handlingar som berör ärendet. Det kan handla om arbetsolyckor som man råkat ut för, arbetsskadeanmälningar som gjorts och tidigare sjukskrivningar.
Även om han har fått in många ärenden som handlar om indragen sjukpenning tror han att det finns ett stort mörkertal.
– Jag tror att det finns många medlemmar ute i landet som drabbats som vi inte fått kännedom om. Som själva begärt omprövning och som även överklagat men som inte vänt sig till oss för att få hjälp.

Relaterade artiklar