Det kostar att bryta mot arbetstidslagen

Nr 1/2018

Att inte ha ordning på, eller bry sig om, anställdas arbets- och vilotider kan bli kostsamt. Det har en ekonomisk förening i Växjö fått erfara. För-eningen fick för snart två år sedan ett föreläggande med sanktionsavgift för överträdelse av arbetstidslagen av Arbetsmiljöverket. Föreningen överklagade föreläggandet, men utan framgång.
Förvaltningsrätten i Malmö dömde föreningen att betala 176 200 kronor i sanktionsavgift.
Föreningen överklagade men kammarrätten avslog överklagandet.
Även kammarrättens dom överklagades och Högsta förvaltningsdomstolen har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd. För den ekonomiska föreningen återstår bara att betala avgiften.