”Det tänker man inte på”

Nr 2/2018

– Jag har jobbat på ett bageri som gått i konkurs två gånger. Att jag skulle ha kontrollerat årslön och inbetald pensionspremie i beskedet från Fora var inget jag tänkte på, säger Miguel Zuniga, som numera arbetar på Ångbageriet i Sala och är regionalt förtroendevald i region Mitt.

Han har lång erfarenhet både som bagare och fackligt aktiv. Han har också erfarenhet av konkurser då Västeråsbagaren där han jobbade från 1994 till 2014, gick i konkurs två gånger, först 2013 och därefter 2014. Det är några år sedan men minnet lever kvar.
– Det är mycket att tänka på när företaget där man arbetar går i konkurs.
Han berättar att de vid den första konkursen hade de en bra konkursförvaltare som var noga och som förklarade för de anställda vad som var rätt och fel. Vid den andra konkursen fick de en ny konkursförvaltare som de inte var nöjda med och som de inte upplevde skötte sitt uppdrag.
Men att kontrollera vilka inkomster som rapporterats till Fora och att pensionspremien betalats in var inget som togs upp och det var inte heller något som Miguel Zuniga själv tänkte på.
– Nej, det var så mycket annat som upptog oss. Det handlade om att få lön och vad som skulle hända framåt med våra jobb. Pensionen är det sista man tänker på.
Han har inte heller tänkt på att kontrollera uppgifterna när han fått årsbeskedet från Fora.
– Jag brukar inte titta på brevet så noga. Det jag brukar kolla är namnen på vilka arbetsgivare som betalt in pengar. Jag brukar inte kontrollräkna att summorna stämmer.

Han kommer nu att ta fram de underlag han har för att kontrollera åren då hans arbetsgivare gick i konkurs och använda sig av garantiregeln om det blivit fel, se faktaruta.
– Det här är viktig information, att ha koll på att lönen rapporterats in och att rätt premie betalats in. Det handlar ju om den framtida pensionen.
Kersti Sandberg, Livs lokalombudsman i region Mitt, håller med. Hon har haft flera företag som gått konkurs och har alltid utgått ifrån att konkursförvaltaren skött inrapporteringen av löneuppgifterna till Fora.
– Att så inte skulle vara fallet är helt nytt för mig, säger hon.
Frågan är hur många medlemmar inom Livs som drabbats av att lönen inte rapporterats in till Fora vilket i sin tur påverkat pensionspremien.
– Jag känner inte till några sådana fall inom Livs. Men det är viktigt att alltid kontrollera årsbeskedet från Fora. Det är var och ens ansvar, säger Jörgen Nyberg, central ombudsman på Livs med ansvar för försäkringsfrågor.
Han fortsätter:
– Om beskedet inte stämmer ska man kontakta sin fackklubb eller lokalombudsman.

Relaterade artiklar