”Ett ödesval”

Nr 11/2017

Berit Müllerström, 2:e vice ordförande för LO, lyfte fram nästa års val som ett ödesval när hon talade på ungdomsforumet. Hon talade även om vikten av organisering och rekrytering som var temat på forumet:
– Som det är i dag så sjunker organisationsgraden och är nere i 62 procent. Vi har räknat ut om den sjunker i samma takt som nu så kommer vi 2028 vara under 50 procent. Då har vi inte den fackliga styrka som vi behöver ha.

Relaterade artiklar