Fabrikschefen: Allt beror på vad kunderna vill ha

Nr 6/2018

– För att automatisera behöver vi mer harmoniserade förpackningar och större volymer. Då blir det billigare att göra arbetet maskinellt än manuellt, säger fabrikschefen Peter Nilsson.
De tekniska möjligheterna finns. Den nya roboten som har installerats på Saba Fresh Cuts är ett exempel på det. Den kan göra alla momenten, avsyna, plocka och packa, men Peter Nilsson är ändå inte säker på att utvecklingen kommer att gå åt det hållet.
Allt beror på vad kunderna vill ha och i Saba Fresh Cuts fall är kunderna de stora butikskedjorna, food service, restaurang och storkök.
– Jag tror att vi kommer att få se mer kundspecifika krav. Och det innebär att vår produktion måste bli mer flexibel, fortsätter han.
Och det innebär att det blir svårare att automatisera, eftersom man inte kan ha en maskin för varje variant som kunden vill ha. Så än så länge ser det ut som om de manuella jobben blir kvar. Det innebär att riskerna i arbetsmiljön med upprepat, monotont arbete också blir kvar liksom sättet att motarbeta dem genom rotation.
Men det är inte bara ekonomin som styr automatiseringen, betonar Peter Nilsson.
– Vi har ett mycket nära samarbete med företagshälsovården och gör riskanalyser tillsammans med skyddsorganisationen för att prioritera olika åtgärder som kan förbättra arbetsmiljön.
Just nu installeras optiska sorterare i centrifugeringen som bygger på visionssystem med kameror som jämför med lagrade bilder. Det är ett steg framåt i automatiseringen där man tar hjälp av tekniken för att bygga bort slitsamma och manuella avsyningsarbeten.

Relaterade artiklar