Fakta • om pensionerna

Nr 12/2017

Avtalspension betalas in av arbetsgivaren och en förutsättning är att det finns kollektivavtal. Den som har haft flera olika arbetsgivare kan ha avtalspension från olika tjänstepensionsbolag beroende på vilka arbetsgivaren haft avtal med.
För Livs medlemmar avsätter arbetsgivarna 4,5 procent av bruttolönen till avtalspension. Ytterligare 0,9 procent avsätts till deltidspension. För den som väljer att ta ut inarbetad tid i arbetstidskontot i pension avsätts ytterligare 2,64 procent till avtalspensionen.
Den allmänna pensionen är den statliga pension som Pensionsmyndigheten sköter. Den beräknas på alla inkomster man har upp till 7,5 inkomstbasbelopp, även arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning är pensionsgrundande.
Den allmänna pensionen har två delar; inkomstpension och premiepension. Varje år avsätts en summa som motsvarar 18,5 procent av lön och andra skattepliktiga ersättningar till allmänna pension. Av dessa är 16 procent inkomstpension och 2,5 procent premiepension.
Varje år skickas det orange kuvertet ut med uppgifter om intjänad allmänna pension. Observera att intjänad avtalspension inte finns med bland dessa uppgifter.
Ett tips är att gå in på pensionsportalen Minpension.se där alla som har tjänat in till pension i Sverige kan logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen.

Relaterade artiklar