Fingertoppar blev avklippta i korvspruta

Nr 4/2018

En operatör på Siljans Chark AB i Mora skulle skrapa ur sista slatten ur en Risco korvspruta. Högerhandens pekfinger och långfinger kom då i kontakt med blecket och klipptes av i höjd med nagelbanden.
Olyckan inträffade den 21 februari i år och berodde enligt företaget på att givna instruktioner för arbetet inte följdes.
Arbetsmiljöverket kräver att Siljans Chark ska redovisa en rutin för hur man regelbundet följer upp eller kontrollerar att
instruktioner följs och att säkerhetssystem inte kringgås.
Siljans Chark ska undersöka arbetsförhållandena i arbetet med korvsprutorna och bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall.
Kraven på undersökning, riskbedömning, åtgärder och handlingsplan enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, och på rutin för kontroll av efterlevnad av regler och instruktioner ska vara uppfyllda senast 26 april.