Finland godkänner insekter som mat

Nr 1/2018

Finland har till skillnad mot Sverige tillåtit försäljning av insekter som livsmedel och nu drar en ny insektsfabrik igång i finska Strömfors.
Nordic insect economy Oy ska producera tonvis med hussyrsor och mjölbaggar som innehåller 70 procent protein, enligt Svenska Yle.