Förstadagsintyg gör att sjuka jobbar

Nr 11/2017

– När företaget införde förstadagsintyg minskade kortidssjukfrånvaron, men det skedde till priset av att folk gick till jobbet fast de var sjuka. Jag vet flera fall där det har hänt, säger Hans Andersson, Livs klubbordförande på Skruf Snus.

I januari i år införde Skruf Snus i Sävsjö ett generellt krav på förstadagsintyg för alla som varit sjukfrånvarande mer än två gånger under en tremånadersperiod. Det var efter en tid av ganska hög korttidssjukfrånvaro.
– Det var inte någon regelrätt förhandling som företaget kallade till utan en informationsträff där företaget sa att man införde den nya regeln. Vi protesterade och sa att vi inte tyckte att det var en bra idé. Därefter förhandlade vi på både lokal och central nivå utan att komma överens, säger Hans Andersson och fortsätter:
– I min värld är det varken rätt mot andra eller sig själv om man går till jobbet sjuk. Det är ju stor risk att man sprider smitta och dessutom tjänar man på att vila om man är sjuk.

• Varför är det så problematiskt att gå till läkaren och få ett sjukintyg?
– Jo, för det första så är det ett krav som inte får ställas generellt utan ska göras utifrån särskilda skäl. Hos oss är företagshälsovården placerad i Nässjö som ligger fyra mil bort. För den som blivit sjuk innebär det att han eller hon måste ta sig i bil eller kommunalt dit, och om man insjuknat i influensa eller magsjuka eller vad det nu kan vara så är det ju inte vettigt att man ska behöva ge sig iväg på det sättet.
• Finns det inte någon vårdcentral i Sävsjö?
– Jo, det gör det, men på vårdcentralen anser man inte att det är prioriterat att skriva generella förstadagsintyg. Det gör att man har svårt att få tid där och företaget vill inte att man lämnar in ett intyg som skrivits i efterhand.
Hans Andersson säger att flera medlemmar av rädsla för att dra på sig ett krav på att lämna förstadagsintyg gått till jobbet fast de varit sjuka.
Ur Livs synpunkt är det solklart. Att införa ett generellt krav på förstadagsintyg vid sjukdom är inte förenligt med Tobaksavtalets paragraf 18.3, där det står att läkarintyg får begäras av arbetsgivaren ”om det finns skäl”.
Med skäl avses, enligt Livs, framförallt upprepade fall av korttidssjukdom och där missbruk kan befaras.

När tvisten om förstadagsintyg inte gick att lösa lämnade Livs i slutet av september in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtalet med ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor.
Den nya rutinen har drabbat ett 30-tal anställda och tre av dem har också gått miste om sin lagenliga sjuklön på grund av att Skruf Snus nekat dem den med hänvisning till att de inte lämnat in förstadagsintyg.
För de tre aktuella medlemmarnas räkning har Livs en fordran på den uteblivna sjuklön som de gått miste om på grund av Skruf Snus agerande, när de på grund av sjukdom haft nedsatt arbetsförmåga och varit sjukskrivna.

Maria Fridolin, jurist på LO-TCO Rättsskydd som driver Livs ärende i Arbetsdomstolen, säger att det inte går att göra så som företaget gjort, det vill säga införa ett generellt krav på att samtliga arbetstagare ska inge förstadagsintyg, utan att en individuell prövning måste göras.
– Enligt Tobaksavtalet ska det finnas skäl som prövas i varje enskilt fall.
Under alla omständigheter har det saknats skäl för arbetsgivaren att begära läkarintyg i form av förstadagsintyg av de tre aktuella arbetstagarna som i stämningsansökan fordrar att Skruf Snus betalar ut deras lagenliga sjuklön.
Skruf Snus har begärt anstånd med att svara på Livs stämningsansökan till den 6 november.