Går det att rädda Göteborgs Kex?

Nr 2/2018

BEATA OSSOWSKA
– Jag har jobbat i 30 år på Wafers chokladkex. När beskedet kom blev det en chock, visste inte vad jag skulle tänka, men jag har fortfarande lite hopp om att fabriken ska bli kvar.

BIRTHE KARLSSON
– Jag har jobbat i 39 år på olika ställen på fabriken och fyller 60 år i år och hoppas att fabriken finns kvar tills jag går i pension, men med de nya pensionsreglerna vet man inte. Det måste också finnas jobb och industri kvar här i Kungälv för våra barn.

DOROTA GALIK
– Jag har jobbat i 18 år. Det här är tredje året som jag är ordförande i fackklubben. Tidigare jobbade jag på en folkhögskola. Jag håller med om att vi ska kämpa in i det sista för att det ska finnas en kexfabrik i Kungälv. Jag kommer att göra det fram till beslutet är fattat.

Morgan Andersson
– Jag har jobbat sedan 1980 på underhåll och har haft fackliga uppdrag sedan 1996. Jag säger att vi ska göra så gott vi kan för att behålla en kexfabrik här. Om vi ska lyckas behöver vi mycket stöd. Det behövs en tomt som Orkla kan bygga på och det behövs mycket mer. Orkla har ändrat sig tidigare, det här är ett inriktningsbeslut.

Helen Johannisson
– Jag har jobbat i 19 år, varav de sista tre i lagret. När man fick höra vilket beslut som hade fattats tänkte jag först på mig själv. Vart ska jag ta vägen? Det är tråkigt att missta jobbet och det är tråkigt för Kungälv. Nu känns det som om vi måste lyfta på varje sten för att se till att företaget ändrar sig.

Henrik Stenberg
– Jag har bara jobbat i elva år. Kom från början från Manpower och har jobbat på sandwich-linjen. Jag tycker att det är tydligt vad det är frågan om. Det är kapitalismen som ställer arbetare mot varandra. Vi i Kungälv mot dem i Riga. Det är så det fungerar, men för oss är det bara att kämpa på och göra så gott vi kan, så att den nya fabriken hamnar här.

Inga-britt Janebrink
– Jag började jobba i augusti 1973, det blir 45 år. Jag tycker att vi ska kämpa för att fabriken ska finnas kvar i Kungälv. Fabriken är något som vi har åstadkommit. Jag är 63 år och räknar med att gå i pension. Det är den yngre generationen jag tänker på.

Elisabeth Bredesen
– Jag har jobbat i 20 år, nu är jag i logistiken, kör truck. Jag tycker att vi ska satsa på svensk produktion av livsmedel. Det är ju också vad regeringen sagt. Vi ska kämpa till sista droppen för att vinna det här.

Relaterade artiklar