Globalt avtal om fasta jobb

Nr 10/2017

Ett banbrytande avtal om ”Hållbara anställningar och tillgång till rättigheter” har träffats mellan IUL och det transnationella mejeriföretaget Danone. Det undertecknades den 15 mars 2016 och lyftes fram som en vägvisare på kongressen.

Det internationella Danone-avtalet är betydelsefullt för fackliga organisationer över hela världen, också för Livs i Sverige. Det bekräftas av Joakim Wallin, Livs klubbordförande på Österlenmejeriet som är ägt av Danone. Mejeriet i Lunnarp hör till det transnationella företagets minsta anläggningar. Där jobbar 79 kollektivanställda. Det köptes av Danone 2010, när Skånemejerier sålde Proviva.
– Danone köpte Proviva som tillverkades vid vårt mejeri, men volymerna är inte tillräckligt stora för att fylla vår kapacitet. Därför har vi fortsatt att legotillverka Bravo-juicen, som vid försäljningen av Skånemejerier hamnade hos ett annat globalt företag, Lactalis.
Det här gör att Österlenmejeriet lever under stor osäkerhet. I kontakten med den franska företagsledningen har Joakim Wallin fått stöd av den mejeriansvariga Jacqueline Baroncini från IUL:s sekretariat. Hon är svensktalande och har kommit till Lunnarp flera gånger för att vara till hjälp.
Joakim Wallin har också varit med på ett IUL-möte med Danones högsta ledning. Den 26 oktober ska han åka till IUL i Genève för att delta i Danonefackens överläggningar.
– Vi har ännu inte fått några Danoneprodukter och vi har haft uppsägningar. På grund av osäkerheten med Bravo-juicen har vi en del tillfälligt anställda, säger han.

Så vad innebär avtalet mellan IUL och Danone? Kan den svenska fackklubben vid Österlenmejeriet ha nytta av det? Ja, det tror Joakim Wallin. Avtalet mellan IUL och Danone finns på olika språk, bland annat svenska, och det skapar en ram för fackliga organisationer över hela världen inom koncernen.
Danone åtar sig att främja direktanställning som den främsta anställningsformen på alla arbetsplatser inom företaget. Avtalet framhäver att otrygga anställningar kan undergräva jämlikhet, solidaritet, fackets förhandlingskraft och rättigheter mer generellt.
I praktiken fastställs i avtalet att tidsbegränsade anställningar, bemanningsföretag, så kallade bluff-egenföretagare, och utläggning på entreprenad (outsourcing) kan leda till att rättigheter kränks.
De rättigheter som avses i avtalet är följande: rätten till lika lön för likvärdigt arbete, rätten till trygg arbetsmiljö, rätten till utbildning och befordran, rätten till sociala förmåner och social trygghet och rätten att ansluta sig till facket och förhandla med Danone om sina villkor.
På kongressen betonade IUL:s avgående generalsekreterare, Ron Oswald, betydelsen av det nya Danone-avtalet för det fortsatta globala fackliga arbetet.
Avtalet bygger på att tidsbegränsade anställningar endast ska införas efter förhandlingar mellan den lokala företagsledningen och facket. Parterna ska tillsammans enas om vilka villkor som ska gälla. Normen ska vara direkt anställning.
Om den lokala företagsledningen nekar direkt anställning utan att ha fullgoda skäl ska den fackliga organisationen vända sig till IUL som tar upp frågan med Danones högsta internationella ledning.

– Vi kommer att insistera på att Danones företagsledning i varje land sätter sig ner med förtroendevalda från den fackförening som är medlem i IUL och förhandlar om villkoren på arbetsplatsen för att få till stånd en överenskommelse som fungerar i just detta land, sa Ron Oswald på kongressen.
Danone-avtalet om ”Hållbara anställningar och tillgång till rättigheter” innebär att IUL höjer ribban rejält vad gäller de internationella avtalen. Dessa ska innehålla mekanismer och processer som leder till erkännande av facket och förhandlingar om arbetsvillkoren mellan parterna.
– Detta innebär att vi i framtiden inte kommer att underteckna så många globala avtal med transnationella företag. Vi kommer bara att göra det om det leder till konkreta förbättringar, sa Ron Oswald.