God ekonomi trots minus

Nr 6/2018

Det ser bra ut för förbundets ekonomi om man ser till kostnaden för ordinarie verksamhet. Minusresultatet förra året hänger ihop med kostnaden för kongressen samt för Plan 2017, förklarar Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.

Att Livs gick back med 13 miljoner kronor är helt i sin ordning, enligt Eva Guovelin.
– Vi har ett kongressbeslut som säger atth vi ska ta av kapitalet för att satsa på medlemsrekrytering och demokrati (Plan 2017, red. anm.). Kongressen kostade också cirka tio miljoner vilket vi fonderat pengar till.

Det som är bekymmersamt är att förbundet trots de satsningar som gjorts fortsätter att tappa medlemmar.
– Samtidigt som vi rekryterar medlemmar så tappar vi medlemmar på grund av fortsatt strukturomvandling, det handlar både om investeringar och rationaliseringar, men också om nedläggningar.
Eva Guovelin är ändå hoppfull att fortsatt satsning ska ge resultat, vilket kongressen beslutat om och som går under namnet Plan 2021.
– Det är klart det finns någon form av smärtpunkt. Vi har ett uppdrag och vi måste kunna leverera. Vi måste kunna teckna kollektivavtal, vi måste ha en bra förhandlingsorganisation och vi måste ha en fungerande demokrati. Det är grundbultarna.

Samtidigt har Livs som förbund idag ett väldigt starkt stöd, konstaterar Eva Guovelin. Och även om förbundet har gått minus så har inte strejkkassan påverkats negativt.
– Ser vi till kapitalet i relation till per medlem så har vi mer kapital idag än vad vi någonsin haft. Det är viktigt och handlar om våra muskler. Kapitalförvaltningen har också betydelse.
Det finns långtgående planer på att lämna Nordea som varit både förbundets kapitalförvaltare och transaktionsbank.
– Det är i linje med det inriktningsbeslut som förbundsstyrelsen tog i samband med att Nordea diskuterade flytt av huvudkontoret.
Hon tror inte att medlemmarna kommer att märka av detta i sin vardag.
– Men förhoppningsvis kommer vi att få mer avkastning för pengarna, som är våra muskler.

Då är höstens val mer oroande. Blir det en borgerlig valseger får det allvarliga konsekvenser både för medlemmarna och för förbundet, påpekar Eva Guovelin.
– Allianspartierna vill försämra ersättningarna i trygghetssystemen och hit räknas a-kassan. Det innebär att vår inkomstförsäkring som kompletterar våra medlemmars a-kassa skulle bli dyr igen. Det skulle fresta på förbundets ekonomi och det är väl också poängen att försvaga medlemmarnas förening.
Hon påminner om höjningen av a-kasseavgiften som var det första som alliansregeringen beslutade om vilket ledde till att en halv miljon medlemmar gick ur facket.
Stora ansträngningar har gjorts av den S-ledda regeringen för att vända denna utveckling. Eva Guovelin vill särskilt lyfta fram beslutet att återinföra avdragsrätten för fackavgiften.
– Det är jätteviktigt för våra medlemmar då vi har ganska så höga fackavgifter. Ingen ska behöva stå utanför för att den inte har råd. Dessutom har arbetsgivarna motsvarande rätt och har alltid haft.