Hamnkonflikt används mot strejkrätt

Nr 2/2018

– Mycket tyder på att arbetsgivaren ATM Terminals, ivrigt påhejad av högerpartierna, tar tillfället i akt att använda konflikten i Göteborgs hamn i egna syften: att begränsa konflikträtten och inskränka fackets makt, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.
På hemsidan ger han LO:s syn på den pågående konflikten i Göteborgs hamn. I grund och botten står den mellan två parter arbetsgivaren ATM Terminals och fackförbundet Hamnarbetarförbundet som inte är medlem i LO.
Även om Hamnarbetarförbundet är det största förbundet i Göteborgs containerhamn tycker Torbjörn Johansson inte att det är rimligt att de får teckna kollektivavtalet.
– Göteborgs hamn är en av 55 hamnar i Sverige. I Göteborgs hamn är Hamnarbetarförbundet stora, men så är inte fallet i resten av hamnarna. Bland hamnarbetarna i Sverige är Transport störst.

Eftersom LO tror på riksavtalet som innebär att alla arbetare inom samma bransch arbetar enligt samma avtal om lön, försäkringar och förmåner anser han inte att Hamnarbetarförbundet ska få teckna kollektivavtalet.
– För oss är det en fråga om solidaritet, att inte ställa arbetare mot varandra. En hamnarbetare i Umeå ska ha samma villkor som en hamnarbetare i Västerås. Samma sak bör gälla på den enskilda arbetsplatsen. Avtalet ska gälla alla.
Han är skeptisk till regeringens utredning av konflikträtten som ska läggas fram i maj.
– Vi hoppas att parterna kommer överens innan utredningen är färdig. När konflikten är löst bör man genast slänga utredningen i papperskorgen, säger Torbjörn Johansson.