HK Scan vill kameraövervaka slakt

Nr 10/2017

– Vi tycker inte att det behövs kameraövervakning av slakten. Vi har utbildning, rutiner och certifiering av personalen, säger Patric Nelson, Livs klubbordförande på HK Scans slakteri i Kristianstad

Det var efter skandaler på HK Scan-ägda slakterier i Finland som företaget beslutade att videokameror skulle sättas upp i de delar av slakterierna där djuren är levande. Det var 2015 och då fanns redan kameror i anläggningar i Baltikum och sedan följde Finland och Danmark efter.

För två år sedan inledde företaget förhandlingar om kameraövervakning med Livs fackklubbar på slakterierna i Linköping och Kristianstad.
Frågan är känslig eftersom det berör medlemmarnas integritet och dessa förhandlingar har fortfarande inte avslutats.
– För att djuren ska behandlas väl krävs kunskaper och jag vet att de som jobbar i slakten i Kristianstad har både kunskaper och stor respekt för djuren. Om det är någon som gör fel, så hänger det på arbetskompisen att säga ifrån. En videoinspelning skulle inte skydda djuren i realtid, säger han.
All personal som jobbar med levande djur på HK Scan har erhållit kompetensbevis (enligt EG1099/2009), en del via så kallat förenklat förfarande och nyrekryteringar via DISA-utbildning som av demokratiska skäl också är öppen för allmänheten. Personalen får även ta del av HK Scans interna djuromsorgsutbildningar
Målet är att det ska skapas en gemensam kunskapsgrund i samhället om slakt och avlivning av djur. Det ska finnas en gemensam syn. Dessutom finns Livsmedelsverkets veterinärer som är allmänhetens ögon.

Maria Larsson, kvalitetschef på HK Scan, säger att målet med process–övervakningen är att verifiera och säkra processen. Om något gått fel vill man i efterhand kunna gå tillbaka och se vad som gick fel.
– Det är inte för att övervaka medarbetarna.
Hon betonar att det ska finnas en strikt reglering av vilka som ska ha tillgång till videomaterialet och hur det ska sparas.
– Processövervakning ska bara vara för internt bruk och medarbetarnas integritet ska skyddas, säger hon.
Företagets argument har inte övertygat Patric Nelson.
– Jag skulle inte vilja bli kamera-övervakad när jag jobbar. Företaget säger att det är processen som ska övervakas och inte personer, men hur det ska lösas tekniskt vet vi inte.

Ordföranden i HK Scans koncernfack Mikael Ringqvist ser också en fara för att den personliga integriteten kränks.
– Att filma processen tycker vi är okej, men de som arbetar i slakten ska inte behöva vara rädda för att bli identifierade av djurrättsaktivister.
Mikael Ringqvist betonar att det är upp till fackklubben vid varje slakteri att förhandla fram ett lokalt avtal om kameraövervakningen där den personliga integriteten skyddas.
Skyddet av den anställdes personliga integritet samt ett obligatoriskt förhandlingskrav innan övervakning införs är också de synpunkter som LO tar upp i sitt remissvar på regeringens betänkande om en ny kameraövervakningslag (SOU 2017:55) som presenterades i juni.