Hoppas på EMV-produktion för Tyskland

Nr 7-8/2017

– Projektfasen är avslutad och vi går nu in i driftfasen. Det är en resa som jag tror att jag kan bidra till på ett positivt sätt, säger Alan Thomsen, ny mejerichef på Arla Foods anläggning i Falkenberg.
Alan Thomsen har ett långt förflutet inom mejeribranschen, har jobbat i 30 år på ledande poster i så väl Danmark, Finland och Sverige.
Det var han som 2013 fick uppdraget att bedöma huruvida anläggningen där det tillverkats hushållsost skulle kunna användas för att producera keso.
– Den hade precis stängts. Alla maskiner fanns kvar. Jag konstaterade att det var stora ytor och att anläggningen kunde användas.
Vad han inte visst då var att han själv fyra år senare skulle bli chef för mejeriet i Falkenberg.
– När jag sökte jobbet tänkte jag inte på det. Jag kom på det först när jag kom hit.
Alan Thomsen har när vi ses bara jobbat i tre och en halv vecka som mejerichef i Falkenberg. Så det är mycket som är nytt för honom. Han är entusiastisk över det arbete som ligger framför honom.
– Det här är något helt annat än ett mejeri som producerar mjölk, säger han

Idag producerar mejeriet totalt 20 000 ton keso men det är fullt möjligt att producera upp till 27 000-28 000 ton. Alan Thomsen betonar att det som gäller just nu är att optimera inom befintlig drift.
– Det leder förhoppningsvis till puckar som vi kan samla ihop för att göra små framsteg och öka vår volym. Men i första omgången så är det viktigt att utveckla befintlig produktion.
Mejerichefen är en varm förespråkare av lean production; inte springa fortare men smartare som han själv uttrycker det.
Samtidigt talar han om den potential som deras produkt har, det borde gå att hitta andra användningsområden eller erbjuda en ny form av cottage cheese som inte finns i dag. På så sätt skulle de kunna erövra nya marknader och öka produktionen, menar han.
– Ta de stora kedjorna Lidl och Aldi i Tyskland. Om vi kommer in med private label (EMV, red anm) hos en av dem så är det absolut en möjlighet som är intressant.

Relaterade artiklar