Kapad fingertopp gav 200 000 i böter

Nr 6/2017

Den 1 mars förra året inträffade en olycka hos Servicestyckarna i Johanneshov AB:s anläggning på Boskapsvägen i Johanneshov. När en anställd skulle rengöra/rensa en KT kött- och blandarkvarn (modell LM 130A) kom han i kontakt med roterande knivar i kvarnen.
Vänstra handens långfingertopp kapades jäms med halva nageln, vilket ledde till fyra månaders sjukskrivning.
Vid en inspektion efter olyckan konstaterade Arbetsmiljöverket att ”som maskinen var utformad och använd vid olyckstillfället var de rörliga maskindelarna öppna och lättåtkomliga. Det fanns inget skydd framför de rörliga knivarna och det fanns inga tydliga instruktioner att maskinen skulle stängas av innan rengöring eller rensning av köttrester skulle göras”.
Arbetsmiljöverket förbjöd därför Servicestyckarna att använda kvarnen om inte vissa villkor var uppfyllda. Förbudet, som gällde omedelbart, var förenat med ett vite på 50 000 kronor. Arbetsmiljöverket åtalsanmälde också Servicestyckarna för misstänkt arbetsmiljöbrott.

Anmälan har nu lett till att kammaråklagare Anne-Marie Helander vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål gett bolaget ett strafföreläggande på 200 000 kronor för arbetsmiljöbrott med vållande till kroppsskada. Servicestyckarna har godkänt föreläggandet.