Koncernfack bildas snart på Danish Crown

Nr 7-8/2015

Ett koncernfack håller på att ta form för de fabriker som ägs av Danish Crown i Sverige. Drivande i processen är Michael Mac Dougall, klubbordförande på KLS Ugglarps i Trelleborg. Förutom på slakteriet i Trelleborg har medlemmarna röstat ja på KLS Ugglarps i Kalmar, Höör, Malmö (Tulip). Fortfarande återstår Danish Crown-ägda Datschaub i Kalmar och Kristianstad.
– Jag har också haft samtal med klubben på Dalsjöfors som KLS Ugglarps har gått in som majoritetsägare i. Den 19 augusti ska vi ha ett möte för att se hur vi går vidare, säger Michael Mac Dougall.
Danish Crown är ett av världens ledande slakteriföretag. Det är verksamt i många länder. Det finns ett europeiskt företagsråd, EWC, för fackföreningarna vid de europeiska fabrikerna. I det rådet sitter Michael Mac Dougall som svensk representant.