Krav på konvention mot trakasserier

Nr 5/2018

Stärkt av den uppmärksamhet som #metoo skapat, pågår ett fackligt arbete om en arbetsmiljö fri från sexism, mobbning, hot och våld. Det är en prioriterad fråga för de fackiga organisationerna.
Tillsammans med internationella fackföreningsrörelsen driver LO, TCO och Saco kravet på en ILO-konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet.
Frågan om en framtida konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet kommer att diskuteras på ILO:s internationella arbetskonferens i Genève i juni i år.