Kronfågel pausar nytt slakteri

Nr 1/2018

Scandi Standards som äger Kronfågel har valt att pausa den stora investeringen i ett nytt kycklingslakteri i Kristianstad. De nödvändiga tillstånden från Länsstyrelsen dröjde och under våren 2017 valde Kronfågel att säga upp hyresavtalet på industrifastigheten
i Karpalund.
Till tidningen ATL säger Kronfågels VD Magnus Lagergren att marknadsläget i Sverige utvecklats svagare än väntat och då väljer man att pausa. I dagsläget prioriterar man istället den irländska och danska marknaden.
Kronfågel tror ändå på en fortsatt stark efterfrågan på svensk kyckling. De svenska mervärdena – antibiotikafritt, salmonellafritt, låga nivåer av campylobacter samt hårda kontroller i alla led – är den medvetna konsumentens val, skriver Magnus Lagergren på hemsidan.