Livs vill ha satsning på yrkesutbildning

Nr 7-8/2017

– Vi livsmedelsarbetare är garanten för bra mat, säger Eva Guovelin, Livs ordförande, i en kommentar till den nationella livsmedelsstrategin som riksdagen klubbade den 20 juni.
I kommentaren på Livs hemsida efterfrågar Eva Guovelin en satsning på livsmedelsarbetarna både genom kompetensutveckling, utbildning och bättre arbetsmiljö.
– Hela kedjan måste präglas av schyssta villkor där alla anställda omfattas av kollektivavtal. Det handlar om en ökad medvetenhet om matens ursprung inklusive förutsättningar för alla som arbetar i produktionen.

Eva Guovelin anser att det är hög tid att på allvar ta itu med problemet med att dagligvaruhandeln utnyttjar sin monopolliknande ställning för att öka sina egna vinster.
– Det hotar lönsamheten i tillverkningsindustrin, avslutar hon.
Mål & Medel har frågat Maria Soläng, pressekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, om det finns någon satsning på yrkesutbildning i åtgärdspaketen som syftar till att förverkliga livsmedelsstrategin.
Det har varit brist på styckare i fler decennier, vilket resulterat i ett stort antal inhyrda styckare med osäkra jobb från andra EU-länder. Det var ett problem som togs upp på Livs kongress.
– Vi har påbörjat en analys om hur vi ska gå vidare med frågan om kompetensförsörjning och yrkesutbildning för att komma tillrätta med bristen på utbildad personal. Det görs i nära samarbete med utbildningsdepartementet, säger Maria Soläng.
Frågan kommer att bli tema för något av de kommande mötena i nationella rådet som är kopplat till livsmedelsstrategin. Troligen redan i höst.
– Vi har inlett en dialog med Kött- och chark och Livmedelsföretagen om utbildningssituationen, säger hon.
Livs och de andra fackförbunden blev inte inbjudna att delta i det nationella rådet. Nu förs diskussioner med regeringen om hur de fackliga åsikterna kan bli hörda.